Drie nieuwe projecten Kennisagenda Aardwarmte

In de Kennisagenda Aardwarmte zijn drie nieuwe projecten goedgekeurd. De projecten zijn inmiddels van start gegaan en worden in de loop van volgend jaar afgerond. Het betreft:

Framework voor seismiciteit analyse bij geothermieprojecten
In dit project staan de gevaren- en risicoanalyses van seismiciteit bij aardwarmteprojecten centraal. Daarom worden de belangrijkste parameters en indicatoren geïnventariseerd die hierbij nodig zijn én vindt een onderzoek plaats naar de beste manier om deze analyses uit te voeren. Uit dit onderzoek volgen aanbevelingen voor protocollen om de gevaren, risico’s en beheersmaatregelen rondom seismiciteit te bepalen. Lees hier meer over dit project.

Definitie van ESP-ontwerp
Geothermie in Nederland is nog jong, en dat noodzaakt het ontwikkelen van een integrale visie op goed beheer en onderhoud. Een van de belangrijkste zaken daarbij is het selecteren, plaatsen en onderhouden van de productiepomp (ESP). De ervaringen in Parijs, Zuid-Duitsland en Nederland laten zien dat dit soms lastige en kostbare kwesties zijn. Er wordt een praktische werkwijze ontwikkeld om een ESP-levensduur van 4 tot 5 jaar en een COP van 15-20 te kunnen realiseren. Lees hier meer over dit project.

Verbeterd Hoog-Resolutie geologisch model
Het doel van dit project is om na te gaan hoe een verbeterd hoog-resolutie geologisch model betere en nauwkeurigere voorspellingen van de bron-prestaties kan opleveren, aan de hand van de ervaringen bij het opstellen van een dergelijk model voor aardwarmteontwikkeling in het West Nederland Bekken. Het onderzoek maakt mede gebruik van informatie uit recent gerealiseerde bronnen. Lees hier meer over dit project.

Kennisagenda Aardwarmte
Vorig jaar zijn LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken (EZ) met partijen uit de keten de kennisagenda aardwarmte gestart. Vanuit het programma Kas als Energiebron zetten LTO en EZ daar € 500.000 per jaar voor in. Samen met de € 450.000 vanuit het bestaande EZ-programma met TNO, is daarmee bijna 1 miljoen per jaar beschikbaar voor de kennisontwikkeling van aardwarmte. Lees hier meer over de Kennisagenda Aardwarmte.

Meer nieuws