De Kennisagenda

In de Kennisagenda Aardwarmte wordt onderzoek naar de ontwikkeling van aardwarmte gefinancierd. De kennisagenda heeft, net zoals het programma Kas als Energiebron, een vraaggestuurd karakter. Dit houdt in dat voor de invulling en aansturing van de kennisagenda de Kenniscoördinatiegroep vanuit bedrijfsleven en overheid is ingesteld, bestaande uit: Platform Geothermie, DAGO, LTO Glaskracht Nederland, ministerie van Economische Zaken DG ETM en DG AGRO, TNO Age, Sodm, RvO.

Deze partijen stellen gezamenlijk de onderwerpen op en geven advies over de ingediende onderzoeksvoorstellen aan de Stuurgroep. De Stuurgroep, bestaande uit LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken DG ETM en DG AGRO, beslist uiteindelijk welke onderzoeksvoorstellen via de Kennisagenda gefinancierd worden.

Doelen

Doelen van de Kennisagenda zijn o.a. het terugdringen van onzekerheden en risico’s (met de focus op de operationele fase en de ontwerpfase), het verbeteren van de operationele en energetische efficiency en het verlengen van de gebruiksduur van een aardwarmtebron. Lees hier meer over de visie, ambitie van de Kennisagenda Aardwarmte.

Onderzoekscall

Per jaar worden één of twee onderzoekscalls uitgezet. Uit de aangedragen voorstellen selecteert een beoordelingscommissie de meest passende, op basis van onder andere de prioriteit, de kosten en de mate waarin andere bedrijven en instellingen meefinancieren.

Vierde call
De vierde call is open van 28 november tot 20 december 2016, 17.00 uur. Bekijk hier een overzicht van de onderzoeksonderwerpen.

Onderzoeken Kennisagenda

Bekijk hieronder de onderzoeken vanuit de Kennisagenda en hier de lopende onderzoeken van TNO.

nieuws kennisagenda Aardwarmte

Project Kennismedewerker Geothermie afgerond

Het project Kennismedewerker Geothermie is een grote stimulans geweest voor DAGO (Dutch Association Geothermal Operators) en de geothermiesector. DAGO is in juni 2014 als vereniging tegelijkertijd opgericht met de start van het project...

Lees meer

Bijeenkomst Kennisagenda Aardwarmte op 8 maart

Hoe kunnen we beter gebruik maken van putgegevens? Wat kunnen we verwachten van systemen met één boorgat? Wanneer zijn ‘dunnere’ en daardoor goedkopere putten zinvol? Deze vragen en meer komen aan de orde tijdens de bijeenkomst van de...

Lees meer
Meer nieuws kennisagenda Aardwarmte

onderzoeken en projecten kennisagenda aardwarmte

Onderzoek (milieu)impact inhibatoren aardwarmte

Lopend

In de geothermiepraktijk in Nederland worden inhibitoren gedoseerd in kleine dosis (ppm-niveau) om de capaciteit van de bron te vergroten en corrosie, scaling en biofouling tegen te gaan. Witteveen + Bos bekijkt welke stoffen momenteel...

Lees meer

Onderzoek verwijdering testwater geothermie

Lopend

Bij de ontwikkeling van geothermieputten komt testwater naar boven. In de aanlegfase is het veelal niet mogelijk dit water direct weer te herinjecteren. De verwerking kan op meerdere manieren plaatsvinden en is afhankelijk van afspraken met...

Lees meer

Exploratie aardwarmte met 'slim hole' boren

Afgerond

In gebieden waar in het verleden niet geboord is voor de olie- en gas industrie, is de geologische kennis van de ondergrond beperkt. Het onderzoek richt zich op de mogelijkheid van het boren van “slim hole” exploratie putten om zodoende...

Lees meer
Meer onderzoeken en projecten kennisagenda aardwarmte