De Kennisagenda

In de Kennisagenda Aardwarmte wordt onderzoek naar de ontwikkeling van aardwarmte gefinancierd. De kennisagenda heeft, net zoals het programma Kas als Energiebron, een vraaggestuurd karakter. Dit houdt in dat voor de invulling en aansturing van de kennisagenda de Kenniscoördinatiegroep vanuit bedrijfsleven en overheid is ingesteld, bestaande uit: Platform Geothermie, DAGO, LTO Glaskracht Nederland, ministerie van Economische Zaken DG ETM en DG AGRO, TNO Age, Sodm, RvO.

Deze partijen stellen gezamenlijk de onderwerpen op en geven advies over de ingediende onderzoeksvoorstellen aan de Stuurgroep. De Stuurgroep, bestaande uit LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken DG ETM en DG AGRO, beslist uiteindelijk welke onderzoeksvoorstellen via de Kennisagenda gefinancierd worden.

Doelen

Doelen van de Kennisagenda zijn o.a. het terugdringen van onzekerheden en risico’s (met de focus op de operationele fase en de ontwerpfase), het verbeteren van de operationele en energetische efficiency en het verlengen van de gebruiksduur van een aardwarmtebron. Lees hier meer over de visie, ambitie van de Kennisagenda Aardwarmte.

Onderzoekscall

Per jaar worden één of twee onderzoekscalls uitgezet. Uit de aangedragen voorstellen selecteert een beoordelingscommissie de meest passende, op basis van onder andere de prioriteit, de kosten en de mate waarin andere bedrijven en instellingen meefinancieren.

Vierde call
De vierde call is open van 28 november tot 20 december 2016, 17.00 uur. Bekijk hier een overzicht van de onderzoeksonderwerpen.

Onderzoeken Kennisagenda

Bekijk hieronder de onderzoeken vanuit de Kennisagenda en hier de lopende onderzoeken van TNO.

nieuws kennisagenda Aardwarmte

Vierde call Kennisagenda Aardwarmte open

De vierde call voor de Kennisagenda Aardwarmte is 28 november verstuurd aan verschillende partijen binnen de geothermiesector: onderzoeksinstellingen, adviesbedrijven, contractors en management en engineering bedrijven.

Lees meer
Meer nieuws kennisagenda Aardwarmte

onderzoeken en projecten kennisagenda aardwarmte

Exploratie aardwarmte met 'slim hole' boren

Lopend

In gebieden waar in het verleden niet geboord is voor de olie- en gas industrie, is de geologische kennis van de ondergrond beperkt. Het onderzoek richt zich op de mogelijkheid van het boren van “slim hole” exploratie putten om zodoende...

Lees meer

Regionale veldontwikkeling aardwarmte

Lopend

Een essentieel probleem bij het ontwikkelen van diepe geothermie projecten in Nederland is dat geothermische veldstudies vaak beperkt zijn tot het vergunningsgebied. Dit resulteert in projecten die verre van optimaal functioneren en beperkt...

Lees meer

Laboratoriumtest Radial jetting

Lopend

Radial Jetting is een wereldwijd ruim 1900 keer toegepaste techniek om debieten van diepe olie- en gasinstallaties te verhogen. Deze techniek zou volgens TNO tot een belangrijke vergroting van het debiet in aardwarmte-installaties kunnen...

Lees meer
Meer onderzoeken en projecten kennisagenda aardwarmte