Compact telen pot- en perkplanten met dynamisch lichtspectrum

Mark van Hoogdalem (WUR)

Een compacte plantvorm is iets waar ondernemers in de teelt van pot- en perkplanten naar streven. Door de groeiende weerstand tegen het gebruik van chemische groeiremmers zijn telers op zoek naar alternatieve, niet-chemische methoden om compact te telen. Binnen het project ‘Licht en Groei: duurzaam sturen met licht’ zijn vorig jaar proeven gedaan om te bepalen hoe verschillende soorten perkplanten compact kunnen worden geteeld, zonder gebruik te maken van remmiddelen, maar door het toepassen van behandelingen met specifieke lichtkleuren en/of temperatuurbehandelingen.

De behandelingen zijn geselecteerd op basis van kennis over effecten van licht en temperatuur op plantfysiologische processen die strekking reguleren.

Regulatie strekking door licht en temperatuur
Uit onderzoek blijkt dat licht(kleur) en temperatuur effect hebben op strekking en daarmee op de compactheid van een gewas. Zo is bekend dat blauw licht en lage temperaturen strekking kunnen remmen en verrood licht en hogere temperaturen strekking juist stimuleren. De effecten van licht en temperatuur op strekking verlopen via de regeleiwitten (transcriptiefactoren) HY5 en PIF4, die op specifieke momenten op de dag worden aangemaakt. Dit heeft als gevolg dat het effect van licht en temperatuur afhankelijk is van het moment van de dag.

Resultaten experimenten perkplanten
De proeven zijn uitgevoerd met vier soorten perkplanten: tagetes, impatiens, petunia en viola. Tijdens de proeven werden er winterteeltcondities nagebootst: korte daglengte (gerealiseerd met donkerdoeken), een temperatuur van 18°C en beperkt zonlicht. De verschillen in lichtspectrum werden gerealiseerd met LED’s en de lichtintensiteit van de lampen werd ingesteld op 150 of 250 µmol/m2/s PAR.
In de eerste proef is er onder andere gekeken naar het effect van een verhoogd aandeel blauw licht in het spectrum (35% in plaats van 5%) en het toepassen van een temperatuur DROP gedurende 1.5 uur na het aanschakelen van de lampen. Uit de resultaten bleek dat een DROP-behandeling in de meeste gevallen resulteerde in een compacter gewas, maar bij enkele soorten was dit niet het geval onder het spectrum met een hoog aandeel blauw licht. Bij constante temperatuur gaf het spectrum met een hoger aandeel blauw een compacter gewas ten opzichte van het referentiespectrum.

Aandeel blauw licht
In de tweede proef is vervolgens gekeken wanneer een spectrum met hoog aandeel blauw licht het meest effectief is: aan het begin of einde van de dag. Uit de resultaten bleek dat dit afhankelijk is van de soort en de lichtintensiteit waaronder wordt geteeld. Echter, in veel gevallen bleek het tijdelijk verhogen van het aandeel blauw licht in het spectrum (bijna) even effectief als wanneer het aandeel blauw licht de hele dag hoger was. De biomassa van de planten die slechts een deel van de dag een hoger aandeel blauw ontvingen was wel hoger.

Vervolgproef
Op dit moment wordt er in overleg met de BCO gewerkt aan de opzet van een vervolgproef die in april start. Deze proef heeft als doel om het inzicht in het duurzaam remmen van strekking in perkgoed met lichtspectrum verder te vergroten om uiteindelijk een concept voor een duurzame compacte teelt van perkgoed op te kunnen stellen.

Het project ‘Licht en Groei: duurzaam sturen met licht’ wordt gefinancierd door de bedrijven van de Club van 100 van de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research en vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV.

Meer nieuws

In Memoriam Eltje Loman

We hebben het trieste bericht ontvangen dat Eltje Loman op 13 mei is overleden. Hij was de drijvende kracht achter de EG- en MEI-regeling vanuit RVO.…

Lees meer