Een betere lichtbenutting met een hogere Hortiscatter?

Anja Dieleman (WUR)

Enkele jaren geleden zijn er verschillende onderzoeken gedaan met kasdekmaterialen die zorgen dat het licht dat door het kasdek komt meer wordt verstrooid, dus meer diffuus gemaakt. Toen werd al vastgesteld dat een hogere lichtspreiding (hogere Hortiscatter) bij een gelijke lichtintensiteit leidt tot een betere lichtverdeling (horizontaal en verticaal) in het gewas. Dat levert een hogere lichtonderschepping door het gewas op, een hogere gewasfotosynthese en uiteindelijk een hogere productie van bijvoorbeeld komkommer.

Daarmee dragen materialen met een hogere Hortiscatter bij aan een betere lichtbenutting door het gewas, en dus aan het beperken van de hoeveelheid elektriciteit die nodig is voor belichting. Hortiscatter is de nieuwe benaming van wat eerder Haze werd genoemd. Hortiscatter geeft beter de mate van verspreiding van het licht weer dan Haze. Hiervoor is ook een meetprotocol gemaakt en opgenomen in de NEN normen (NEN 2675).

Hogere Hortiscatter, hogere productie?
Tot nu toe is er alleen onderzoek gedaan met Hortiscatter waardes tot ca. 50%, omdat materialen met een hogere Hortiscatter niet beschikbaar waren. Modelberekeningen geven echter wel aan dat een bredere lichtverstrooiing (hogere Hortiscatter) ervoor zou kunnen zorgen dat de efficiëntie van licht voor groei en productie verder toeneemt. Tegenwoordig zijn er wel materialen beschikbaar met een Hortiscatter groter dan 50%, waarvan het effect op gewassen en het kasklimaat nog niet bekend is. Daarom gaat de business unit Glastuinbouw van Wageningen Universiteit & Research in de zomer van 2021 onderzoek doen naar de effecten van hogere waardes op de groei en productie van komkommer. Hiervoor worden schermdoeken met Hortiscatter waardes van ongeveer 5, 45 en 85% toegepast. De veronderstelling is dat een hogere waarde zorgt voor een betere lichtverdeling, meer constante planttemperatuur en een hogere gewasfotosynthese.

Resultaten
Deze processen worden in deze teelt nauwkeurig gevolgd. Daarnaast worden gewasontwikkeling en vruchtzetting gevolgd, en de effecten van lichtverstrooiing op de productie bepaald. In een volgende nieuwsbrief van Kas als Energiebron worden in een apart bericht de resultaten van afgelopen proef weergegeven. Met deze resultaten kunnen we inzicht krijgen in de mogelijkheden om de efficiëntie van het gebruik van natuurlijk licht in de glastuinbouw te verhogen en zo bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame, fossielvrije glastuinbouw.

Dit project is gefinancierd door de bedrijven van de Club van 100 van de business unit Glastuinbouw van Wageningen Universiteit & Research en vanuit het programma Kas als Energiebron. Dit is het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV. De materialen met verschillende Hortiscatters worden ter beschikking gesteld door Ludvig Svensson.

Meer nieuws