Boeiende workshops DigitaliseringsEvent 4 oktober 2023 in Bommelerwaard

'Grip op de winter door digitalisering' is de titel van het nieuwe DigitaliseringsEvent, dat wordt georganiseerd op woensdag 4 oktober in Partycentrum Gambora in Gameren. Het evenement is bedoeld voor telers die af willen van het gevoel zich op glas ijs te begeven deze winter. Telers krijgen met digitalisering grip op hun teelt. De inhoud van de verschillende praktijkgerichte workshops is inmiddels bekend.

De workshops geven de veelzijdigheid aan van de onderwerpen die tijdens het event aan bod komen:

  • Gewasverdamping: hoe houd ik het optimaal? Plant Lighting – Sander Hogewoning;
  • Digitalisering in de chrysantenteelt: inspiratie voor andere gewassen? ADI – Pim van Geest, Royal Brinkman – Gert-Jan van Heusden, Delphy – Klaas van Egmond;
  • Het Nieuwe Telen: de data-gedreven aanpak Let’s Grow;
  • Slim omgaan met energie door digitalisering: Delphy IC – Alex van Klink, Delphy IC – Stijn Jochems;
  • Mijlpaal bereikt in realisatie volledig autonome kas: WUR – Anja Dieleman.

Aanmelden kan via de agenda op de website van Kas als Energiebron; klik hier.

Uit de drukbezochte sensorenmiddag en het eerste DigitaliseringsEvent is gebleken dat er onder telers grote behoefte is aan meer concrete handvatten voor het toepassen van digitalisering op het bedrijf. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor de samenstelling van het programma van het tweede DigitaliseringsEvent. Telers van glasgroenten, sierteelt- en/of zachtfruitproducten onder glas zijn van harte uitgenodigd voor dit event. Zowel starters op gebied van digitalisering als telers met meer ervaring op dit vlak zijn van harte welkom.
Tijdens de Sensorenmiddag van 26 januari lag de nadruk op de beschikbare sensoren, waar en hoe sensoren kunnen worden toegepast en welke sensoren werkelijk helpen in de bedrijfsvoering. Met het DigitaliseringsEvent op 9 mei werd de volgende stap gezet in het optimaliseren van de teeltprocessen om optimaal te kunnen produceren. Met dit nieuwe Digitaliseringsevent worden telers verder geholpen met het toepassen van opgedane kennis in de praktijk.

Data gedreven
In het project “Versnellen groene digitalisering glastuinbouw” ervaren glastuinbouwbedrijven wat digitale groene vingers zijn, wat deze voor hun bedrijf kunnen betekenen en hoe het in de bedrijfsvoering kan integreren. Digitalisering is ook in de Nederlandse glastuinbouw niet meer weg te denken. De omvang van de glastuinbouwbedrijven en internationalisering nemen toe, terwijl de 'groene vingers' van telers steeds schaarser worden. Groene digitalisering richt zich op het digitaliseren van de plant, de groei en het teeltmanagement wat daarvoor nodig is. Data-gedreven teeltmanagement maakt minder afhankelijk van menselijke kennis en ervaring en objectiveert beoordelingen en beslissingen.

Kijk voor meer informatie ook op de website van Groene Digitalisering.

Deze bijeenkomst wordt telers kosteloos aangeboden door Glastuinbouw Nederland, Delphy Improvement Centre, Priva, Zentoo, Hogeschool Inholland, Delphy en Greenport West-Holland vanuit het project ‘Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw’, en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie, door Kansen voor West en door een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland. Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19 pandemie.

Meer nieuws