'Denktank Digitalisering' opgericht

Digitalisering speelt een steeds grotere rol in de moderne glastuinbouw. Steeds vaker krijgen we vragen om een mening, een visie of gewoon om eens met een groep telers te sparren over bepaalde onderwerpen. Er gebeurt al veel op dit gebied, maar van elkaar weten we vaak niet dat we hier al mee bezig zijn.

Binnen het onderzoeksprogramma Kas als Energiebron is in samenwerking met Glastuinbouw Nederland een 'Denktanktank Digitalisering' opgezet. Dit is een brede groep ondernemers en vertegenwoordigers van ondernemersgroepen die affiniteit hebben met digitalisering.

Doel van deze 'Denktanktank Digitalisering' is om een kennis fundament aan te leggen om goede beslissingen te kunnen nemen en een visie kunnen vormen op het moment dat er vragen komen op dit gebied. Daarnaast wordt gekeken naar hoe bepaalde ontwikkelingen kunnen worden versneld of dan nieuwe verdienmodellen en oplossingen kunnen worden gecreëerd.

Bijeenomst op 25 november
De eerste bijeenkomst staat gepland op 25 november bij WUR Bleiswijk om daar bijgepraat te worden over de ontwikkelingen van het Agros project waarbij onderzoek wordt gedaan naar autonoom telen.

Meer nieuws