EnergiekEvent

17 mei 2022

Het was volle bak op het eerste fysieke EnergiekEvent sinds drie jaar, waarvoor Delphy IC en Wageningen UR hun deuren in Bleiswijk openden. De themamiddag op dinsdag 17 mei trok het maximale aantal van 200 bezoekers, waaronder tientallen telers. Zij kregen een gevarieerd menu voorgeschoteld van inleidingen, workshops over besparingsopties en alternatieve energie- en CO2-bronnen, en een rondgang langs proeven waarin fossielvrij telen de rode draad vormt.

Lees het volledige bericht