Handboek warmtepompen

Elektrificatie is één van de belangrijkste verduurzamingspaden voor de glastuinbouw. In de praktijk vertaalt dat zich voornamelijk in het gebruik van warmtepompen. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Welke verschillende technieken zijn er? En hoe rekent dat door voor een glastuinbouwbedrijf? In opdracht van Kas als Energiebron, heeft Blueterra het Handboek Warmtepompen ontwikkeld.

Het handboek dient als startpunt voor glastuinbouwondernemers die de potentie van de verschillende technieken voor het eigen bedrijf in kaart willen brengen. Het handboek focust zich voornamelijk op warmtepomptoepassingen die worden gebruikt voor de baseload. Verschillende aspecten komen aan bod, zoals de werking van warmtepompen, verschillende energieconcepten, verschillende doorrekeningen en conclusies en andere belangrijke bijkomende zaken.

Vragen?
Robert Solleveld
Themaspecialist Energie
06 391 110 70

Maatwerkbijeenkomsten

Om de kennis over warmtepompen sectorbreed te delen en nog concreter te maken voor verschillende bedrijfstypes en praktijksituaties, zullen later dit jaar op aanvraag maatwerkbijeenkomsten plaatsvinden. Deze worden georganiseerd vanuit het programma Fossielvrij van Kas als Energiebron. Tijdens een maatwerkbijeenkomst wordt met telers uit een regio of met een gewasgroep, de kennis uit het handboek vertaald naar de verschillende praktijksituaties. De maatwerkbijeenkomsten worden de komende tijd inhoudelijk vormgegeven. Hebt u interesse voor een maatwerkbijeenkomst? Meldt u zich dan hier aan.