Onderzoek (milieu)impact inhibatoren aardwarmte

Beschrijving

In de geothermiepraktijk in Nederland worden inhibitoren gedoseerd in kleine dosis (ppm-niveau) om de capaciteit van de bron te vergroten en corrosie, scaling en biofouling tegen te gaan. Witteveen + Bos bekijkt welke stoffen momenteel worden toegepast. Er wordt in kaart gebracht met welke doseringen voor welk doel ze worden toegepast, wat de risico’s voor het milieu zijn en wat de mogelijke effecten zijn als deze stoffen in het milieu of drinkwater terechtkomen. Zij onderzoeken welke middelen op welke wijze zonder gevaar voor milieu en drinkwater zijn toe te passen en die resulteren in een duurzame winning van aardwarmte.

Dit project is geïnitieerd vanuit de Kennisagenda Aardwarmte.

Projectnummer 20071
Startdatum 01-12-17
Einddatum 01-07-18
Afgerond Nee
Budget €48.500
Uitvoerder Witteveen + Bos

Onderzoek en projecten aardwarmte