Ondersteuning WKK en bio-energie 2017

Beschrijving

In dit project organiseren we via Energy Matters ondersteuning aan de onderwerpen bio-energie en efficiënt fossiel. Het is een voortzetting van de huidige aanpak. Er zijn een aantal activiteiten afgerond (update van het houtstook stappenplan/rekentool en een tool voor warmte/CO2).  

Actielijn efficiënt fossiel / wind en zon:

Het belang van WKK voor de glastuinbouw is en blijft groot. Omdat het de benchmark is voor andere technieken, wordt de ontwikkeling op de voet gevolgd en worden de (markt)omstandigheden systematisch in kaart gebracht via de WKK-barometer. Daarnaast input voor de Energiemonitor (vermogen WKK en draaiuren).

Actielijn bio-energie:

Bio-energie is een van de duurzame opties in de glastuinbouw. De belangstelling neemt weer toe, zowel voor houtketels als voor hout-wkk. Energy Matters verzorgt voor KaE de studiegroep bio-energie glastuinbouw, beleidsondersteuning m.b.t. subsidieregelingen, emissie-eisen en wet- en regelgeving op biomassagebruik, diverse artikelen in de vakbladen.  Afgelopen jaar is de online rekentool en het stappenplan geüpdatet. Dit jaar is rondom het stappenplan en rekentool een beperkte update nodig t.a.v. o.a. SDE+ bedragen, energieprijzen en wet- en regelgeving.

Projectnummer E17003
Startdatum 01-01-17
Einddatum 31-12-17
Afgerond Ja
Budget €77.440
Uitvoerder Energy Matters
Document

Onderzoek en projecten WKK & restwarmte