Bereken de kosten van de warmte- en CO2 leiding met de rekentool

Een leiding voor warmte en CO2 brengt de nodige kosten met zich mee. Deze rekentool Warmtenetten geeft hiervoor een indicatie. In een paar eenvoudige stappen worden de verschillende kostenposten opgeteld. De rekentool richt zich vooral op een koppeling van één bedrijf aan een warmte- of CO2 bron.

Ga hier aan de slag met de rekentool.

De transitie naar duurzame energie en warmte is volop in ontwikkeling. Diverse glastuinbouwclusters hebben actie ondernomen om de kansen voor warmtebenutting in kaart te brengen. In grote clusters is een eenvoudige berekening niet genoeg en is een uitgebreidere analyse nodig. Zij krijgen daarbij ondersteuning vanuit LTO Glaskracht Nederland in de persoon van Hans van den Berg. Heeft u in uw cluster interesse in het ontwikkelen van een aanpak voor warmte neem dan contact met hem op.

De rekentool is in opdracht van Kas als Energiebron ontwikkeld door Energy Matters.

Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland.

Meer nieuws