Ondersteuning WKK en Bio-energie 2015

Beschrijving

In dit project organiseert Kas als Energiebron via Energy Matters ondersteuning aan de onderwerpen bio-energie en efficiënt fossiel. Het is een voortzetting van de huidige aanpak.  

Actielijn efficiënt fossiel
Het belang van WKK voor de glastuinbouw is en blijft groot. Het is de standaard op twee derde van de bedrijven. Omdat het dus de benchmark is voor andere technieken, wordt de ontwikkeling op de voet gevolgd en worden de (markt)omstandigheden systematisch in kaart gebracht via de WKK-barometer. Daarnaast wordt input geleverd voor de Energiemonitor van het LEI (opgesteld vermogen WKK).  

Actielijn bio-energie
Bio-energie is een van de duurzame opties in de glastuinbouw. Het accent ligt op het benutten van regionale kansen, m.n. gericht op vergassing/vergisting van lokale (meestal laagwaardige) bio-massa, houtketel en bio-wkk. De belangrijkste activiteiten zijn de studiegroep bio-energie en de local-for-local matches. In de studiegroep bio-energie wordt laagdrempelig met tuinders informatie uitgewisseld  over vele onderwerpen zoals biomassaprijzen, contracten, technieken, subsidies, emissienormen, vergunningen etc. Het platform speelt ook een rol in het formuleren van onderzoeksvragen en aandachtspunten voor beleid. Voor de lokale matches wordt contact gelegd met ca. 20 potentiële koppelingen van aanbod-vraag om de mogelijkheden onder de aandacht te brengen. Verdere (haalbaarheids)studie of rendementsberekeningen vallen buiten dit project (is commerciële activiteit.

Resultaten

Een overzicht van de producten en activiteiten gedurende 2015 treft u aan in onderstaand rapport. 

Projectnummer E15010
Startdatum 01-01-15
Einddatum 31-12-15
Afgerond Ja
Budget €82.280
Uitvoerder Energy Matters
Document

Onderzoek en projecten WKK & restwarmte