Opnieuw sterke belangstelling voor houtstook

Sander Peeters (Energy Matters)

De afgelopen twee jaar ziet Energy Matters binnen de glastuinbouw opnieuw sterke belangstelling in houtstook. Dit betreft houtketels maar ook houtgestookte WKK’s, waarbij de simpele terugverdientijd 4 respectievelijke 3 jaar is.

De reden van de hernieuwde interesse bij telers is vooral te danken aan de goede rentabiliteit van houtketels door de SDE+ subsidie 2014-2015 met verhoogde beschikkingskans. Daarnaast,

  • is de houtprijs de afgelopen twee jaar afgenomen, doordat voorziene biomassacentrales zijn uitgesteld of afgezegd en het subsidieklimaat in het buitenland langzaam wordt versoberd.
  • wordt biomassa op efficiëntere wijze ontsloten en lokaal geleverd.
  • helpen investeringssubsidies vanuit Kas als Energiebron (zoals IMM/IRE regeling) mee.
  • zijn, mede dankzij lobby vanuit Kas als Energiebron, ketelleveranciers en biomassa eigenaren, houtketels sinds 1 januari 2013 opgenomen in het Activiteitenbesluit waarbij een melding volstaat. Kosten voor het vergunningtraject worden hierdoor beperkt tot het aanvragen van een bouwvergunning.
  • hebben Kas als Energiebron en LTO Glaskracht Nederland en ketelleveranciers ertoe bijgedragen dat de emissienormen zijn verruimd. Hierdoor worden extra kostbare investeringen in rookgasreiniging uitgespaard.
  • zijn de warmtekosten verlaagd door verdere technische optimalisatie van houtketels door o.a. door de toepassing van rookgascondensors en lage temperatuur afgiftesystemen
  • willen consortia van buiten de sector en leveranciers van houtketels participeren in de realisatie van projecten waardoor de financiering makkelijker rondkomt.

Binnen de glastuinbouw staan momenteel twaalf relatief grootschalige houtketel-projecten op stapel. Tenminste vijf daarvan hebben inmiddels een SDE+ 2015 beschikking ontvangen voor houtWKK van ieder 15 MWth en 1 MWe. Dit is goed voor een warmtedekking van tussen de 150 tot 250 hectaren glas. Daarnaast voorziet Energy Matters potentiële matches tussen telers en exploitanten van bio-energie-installaties waarbij een surplus aan duurzame restwarmte of biogas via een transportleiding geleverd kan worden aan lokale telers. Ook voor 2016 is de verwachting dat er volop ruimte is voor het realiseren en rendabel exploiteren van houtketels. Met deze potentiële matches en voorziene bio-energieprojecten lijkt het ambitieniveau dat Kas als Energiebron heeft voor bio-energie in 2020 te realiseren.

Meer over houtstook en gebruik restwarmte komt aan de orde tijdens de studiegroep bio-energie op woensdag 11 november. Meer informatie.

Meer nieuws