LED belichting in aardbei

Beschrijving

Het areaal aardbei blijft toenemen is nu ruim 400 ha. De uitdaging is om jaarrond hoge kwaliteit aardbeien te kunnen leveren en daarom kijken steeds meer telers naar belichting (nu nog ca. 20 ha). LED belichting biedt daarbij kansen omdat de teelt relatief koud geteeld wordt. De aardbei is echter een complex gewas dat gevoelig is voor lichtspectrum en fotoperiode voor wat betreft bloei en trosstrekking. Lichtspectrum en fotoperiode beïnvloeden de hormoonbalans van aardbei. De hormoonbalans beïnvloedt vervolgens weer zaken als winter-rust, bloei en (tros)strekking. Daarnaast moet de assimilatenvraag van het gewas worden afgestemd op de aanmaak van assimilaten.

De hoofddoelstelling is om uiteindelijk jaarrond en met een vlak productiepatroon aardbeien te telen.

Op 1000 m2 kas bij Delphy Improvement Centre wordt geteeld met 170 µmol Led belichting waarbij de helft wordt ingericht met spectrum Rood/Blauw (95%:5%) en de andere helft wordt ook verrood toegepast. Het rozenspectrum is hiervoor een optie, waarbij vooraf nog wel kritisch gekeken moeten worden naar de hoeveelheid verrood. Op deze manier kan getoetst worden hoe het spectrum de plantbalans en strekking van het gewas beïnvloed. Voor aanvang van de teelt wordt een teeltplanning uitgewerkt waarin rekening wordt gehouden met plantbelasting, lichtsom en temperatuur.

Binnen de afdeling worden verschillende rassen en planttypen geplant om meer inzicht te krijgen hoe de geschiedenis die in een gewas zit de ontwikkeling de kas beïnvloed. Hierin wordt verschil gemaakt in het aantal koude-uren. Het geven van koude is van invloed op de hormoonbalans van het gewas dat er voor zorgt dat de winterrust wordt doorbroken en dat de planten wanneer ze worden uitgeplant, goed zullen weggroeien met  voldoende strekking op het gewas. De productie en kwaliteit zullen worden beoordeeld, naast onderzoek naar bloemen, plantbelasting, zetting, meten van de LAI en de lengte van de bladstelen (strekking).

Het project maakt gebruik van de kennis die is opgedaan in vier jaar proeven met aardbeien onder 100% LED belichting.

Het project wordt in cash en in kind gesteund door de huidige groep telers en toeleveranciers die betrokken zijn bij de proeven afgelopen vier jaar.

Projectnummer 20098
Startdatum 01-08-18
Einddatum 01-08-18
Afgerond Nee
Budget €150.340
Uitvoerder Delphy

Onderzoek en projecten licht

Licht in de Winterlichtkas

Lopend

De winterlichtkas is een nieuw kasconcept (combinatie van kasoriëntatie, glasmaat, diffuus glas, scherm-constructie en doeken en een hoog...

Lees meer

Demo's Fossielvrij

Lopend

Op het IDC in Bleiswijk worden op dit moment 4 demokassen van ca. 350 m2 gerealiseerd. Dit is gefinancierd uit de extra klimaatgelden rondom het...

Lees meer

Jaarrond paprika met LED

Lopend

Nederland heeft een groot areaal paprikateelt waarmee een groot deel van de Europese markt beleverd wordt. Paprika’s vanuit Nederland zijn echter nog...

Lees meer