Energie en ziektebeheersing aardbei

Beschrijving

Doel:

Het opstellen van een optimale klimaatstrategie voor aardbei die energiebesparing, ziektebeheersing en vruchtkwaliteit combineert. De opgedane kennis is praktijkrijp.

Aanpak:

Er is een direct verband tussen de omstandigheden in de kas en de ontwikkeling van ziekten, en daarmee tussen de energiebeheersing en ziektedruk. Een voorbeeld hiervan is meeldauw op aardbei op het blad en in alle ontwikkelingsstadia van de vruchten. De huidige aardbeiteelt streeft uit kwaliteitsoogpunt naar een hoge DIF in temperatuur met als gevolg dat de relatieve luchtvochtigheid (RV) ook sterk varieert. Dit is helaas bevorderlijk voor de meeldauw: kieming vindt plaats bij een hoge RV en de ontwikkeling van mycelium bij een lagere RV. Er moet dus een teeltstrategie worden gevonden die energiezuinig telen combineert met RV’s die meeldauw niet bevorderen.

Er wordt een analytisch denkkader opgesteld waarin de belangrijkste factoren worden weergegeven (temperatuur, straling, relatieve luchtvochtigheid) en hun effecten op buiten- en binnenklimaat, gewasgroei en -ontwikkeling en de ontwikkeling van meeldauw. Hierbij worden ook de bekende effecten op weerbaarheid meegenomen. De klimaatomstandigheden worden op drie locaties gemeten voor de duur van een jaar in de demo van aardbei in de Kas2030: boven het gewas, in het gewas tussen de bladeren, in de grenslaag van bladeren en vruchten (het microklimaat). Het effect van omstandigheden op kieming en ontwikkeling van meeldauw zal worden bepaald. Als derde stap kan vervolgens het kasklimaat met rekenregels aan kieming en ontwikkeling van meeldauw worden gekoppeld. De voorgestelde klimaatscenario’s vervolgens met de aardbeitelers onder glas besproken om tot een praktisch haalbare energiezuinige teeltstrategie te komen.

Na afloop van een jaar wordt een go/no beslismoment opgenomen waarin de voortgang van het project geëvalueerd wordt en eventueel bijstelling van de doelstellingen, aannames en randvoorwaarden plaats kan vinden. De vastgestelde rekenregels, parameters en teeltstrategieën, die tot een verlaagde meeldauwinfectie zouden kunnen leiden, worden in fytotrons en klimaatkasten met behulp van gestandaardiseerde infectie van blad en vruchten gevalideerd. Een opgestelde teeltstrategie wordt in de KaE 2030 demokas aardbei toegepast en getoetst.

Projectnummer 20156
Startdatum 01-01-20
Einddatum 31-12-21
Afgerond Nee
Budget €260.000
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Onderzoek en projecten Het Nieuwe Telen

BEST kan beter

Afgerond

De BEST (Berry Energy Saving Technology) kas (voorheen noppenfoliekas, ca 500 m2 onderdeel van het IDC energie bij WUR glas) maakt de verwachtingen...

Lees meer