Spreken we dezelfde taal: naar een uniform meetprotocol

Beschrijving

Doel

Het maken van een uniform meetprotocol / algemene handleiding voor en interpretatie van metingen zodat resultaten van experimenten en teelten beter kunnen worden toegepast bij de doorontwikkeling van het nieuwe telen. Hierdoor moet het mogelijk zijn meetresultaten van proeven en ook metingen in de praktijk breder inzetbaar te maken zodat uiteindelijk dezelfde taal gesproken wordt. Dit geeft telers ook inzicht wat minimaal nodig is aan sensoren, wat is optioneel en wat heb je er aan.

Aanpak

Vanuit KaE wordt door verschillende partijen een groot aantal onderzoeksprojecten uitgevoerd. Metingen zijn altijd zuiver gericht op het behalen van het projectresultaat waardoor er voor andere vragen (op een later tijdstip) vaak net te weinig informatie beschikbaar. Door in overleg met betrokken onderzoekspartijen tot een “uniform meetprotocol” te komen, moet het mogelijk zijn meetresultaten van proeven breder inzetbaar te maken zodat uiteindelijk de zelfde taal gesproken kan worden. Het uniform meetprotocol is een opsomming van sensoren en een begin van beschrijving van gewas specifieke waarnemingen. Voor een algemene toepassing en interpretatie van de metingen moet hier een beschrijving van de wijze van meting, kalibratie van sensoren e.d. aan worden toegevoegd. Vervolgens moeten de data op een uniforme wijze worden verwerkt en tenslotte moeten alle gegevens kunnen worden geïnterpreteerd, ook daar andere partijen.

Ook in de praktijk zie je een zeer grote variatie in het gebruik van sensoren. Ten eerste wordt daar veel minder gemeten maar om de principes van HNT goed te kunnen hanteren, zou uniformeren zeker kunnen helpen.

Werkpakket 1:

Per hoofdthema (klimaat, water en nutriënten, gewas en gewasbescherming) zal een startdocument gemaakt worden waarbij een al gedefinieerde lijst met ‘zinnige waarnemingen’ (bijlage 1) het uitgangspunt is. Dit zal besproken worden in een workshop besproken met de stakeholders om uiteindelijk te kijken of dezelfde taal gesproken wordt. Denk daarbij eens aan simpele onderwerpen als hoe bepalen we  de lengte van een komkommerblad en hoe de breedte. Op basis van de discussie zal de lijst verder uitgewerkt.

Werkpakket 2:

Na werkpakket 1 zijn er een 4-tal losse documenten die op meerdere plekken cross-overs hebben. Als eindresultaat is er 1 document die het “uniforme meetprotocol” beschrijft. Ten slotte zal worden gesproken hoe de resultaten voor telers (vereenvoudigd) toepasbaar gemaakt kunnen worden zodat men meer houvast kan krijgen bij het toepassen van de principes van HNT.

 

Projectnummer 20154
Startdatum 01-09-20
Einddatum 28-02-21
Afgerond Nee
Budget €41.219
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Onderzoek en projecten Het Nieuwe Telen

Het kasdek van morgen; vandaag

Lopend

Doelstelling Het testen van een coating op glas waarmee een AR coating gecombineerd wordt met een ‘lage emissie’ coating. Hiermee kan 5 m3/m2 bespaard…

Lees meer