Snij-anthurium onbelicht naar klimaatneutraal 2.0

Beschrijving

Doel:

Demonstratie van klimaatneutrale onbelichte snij-anthuriumteelt in de 2SaveEnergyKas (onderdeel van het IDC bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk). Met de kennis kunnen telers direct de gehanteerde teeltstrategieën overnemen en een goed beeld vormen welke investeringen interessant zijn om verder energie te besparen en de teeltkwaliteit te verbeteren.

Aanpak:

De 2SaveEnergy kas maakt de verwachtingen met betrekking tot het energiegebruik ook bij de snijanthurium meer dan waar. Dit is veelal te danken aan de extreem goede isolatie van de kas en toepassing van een “next generation” semigesloten kassysteem. Hoewel dit ontvochtigingssysteem volledig is uitgelegd op het gebruik voor ontvochtiging, is gebleken dat gedurende de zomer er ongeveer evenveel warmte geoogst kan worden als er op jaarbasis voor de teelt in deze kas nodig is. Er zijn er gewas- en gewasbescherming technisch gesproken toch diverse uitdagingen opgedoken die zeer waarschijnlijk een klimaatachtergrond hebben. Doel is dan ook tot een verbetering van de bloem-kwaliteit in de winter te komen. Producties zijn hoger dan in de praktijk met ook zwaardere kwaliteit bloemen en langere houdbaarheid doordat m.n. meer licht toegelaten wordt. Het beoogde vervolg op de huidige teelt van 6 maanden geeft de mogelijkheid de gewaseffecten op de komende zomer warmteoogst in herfst en winter goed te kunnen volgen en bepalen.

Er zijn nog een aantal vragen die beantwoord gaan worden:

  • Is verlaging van de etmaaltemperatuur zinvol?
  • Kan de CO2 dosering nog verder omlaag?
  • Kan de bloemvorm en kleur verbeterd worden door het klimaat anders te sturen door bijv. mindere koele luchtinblaas onder het gewas?
  • Kan blauwverkleuring en glazigheid verbetert worden door de ontvochtiging anders te regelen.

Werkpakket 1 Interactie gewasreacties en klimaat

De bestaande kennis over oortjes, blauwverkleuring en glazigheid en de interactie met de wijze van telen, het oogsten van warmte in de zomer en het “droog” kunnen sturen van het klimaat  worden in een workshop met voorlichting en telers/BCO leden besproken. Resultaat hiervan moet een  goed onderbouwde hypothese vormen die we gedurende de (vervolg) teelt kunnen beoordelen. Hierbij zal ook terdege ingegaan worden welke metingen hiervoor nu werkelijk gemaakt moeten worden. Ook de verminderde CO2 inbreng wordt besproken om daarmee een breed gedragen doel te kunnen definiëren.

Werkpakket 2 De Teelt

Al in het huidige project wordt een aantal additionele sensoren geïnstalleerd om komende zomer de pottemperatuur bij de 2 behandelingen te kunnen monitoren. Hierbij zal ook middels thermokoppels in de groeipunt bekeken worden of de temperatuur van de groeipunt in de zomer inzicht kan verschaffen in de kans op afwijkende bloemvorm en kleur. Daarnaast zal uitgebreid het klimaat, energie- en CO2-verbruik gemonitord worden. Gewasgroei, ontwikkeling en gewaskwaliteit zal nauw gevolgd worden naar voeding en bemesting en gewasgezondheid.

Projectnummer 20147
Startdatum 01-11-20
Einddatum 31-08-21
Afgerond Nee
Budget €103.349
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Onderzoek en projecten Het Nieuwe Telen

Het kasdek van morgen; vandaag

Lopend

Doelstelling Het testen van een coating op glas waarmee een AR coating gecombineerd wordt met een ‘lage emissie’ coating. Hiermee kan 5 m3/m2 bespaard…

Lees meer