Jaarrond paprika met LED - vervolg

Beschrijving

Doel:

Ontwikkelen van een teeltstrategie met LED belichting (of een aanzienlijk aandeel LED-belichting) in paprika die toekomstbestendig is en aansluit op de transitie richting een fossielvrije glastuinbouw. Telers krijgen hierdoor kennis en handvatten om energiezuinig over te gaan op een belichte paprikateelt.

Opzet:

Om de paprikateelt in de toekomst rendabel met hoge kwaliteit, jaarrond en fossielvrij te laten zijn is er kennisontwikkeling nodig. De eerste uitdaging is om een efficiënte belichtingsstrategie te ontwikkelen, wat o.a. meer kennis vraagt over het juiste lichtspectrum. In de momenteel lopende proef heeft de behandeling met hybride belichting met extra verrood tot dusver ruim 20% meer geproduceerd dan de overige 3 lichtbehandelingen (hybride ; Led + verrood ; LED) door m.n. meer vruchten. Dit wekt tot dusver de indruk dat dit gewas kan omgaan met een hogere plantbelasting. Maar ondanks dat de lichtbehandelingen met extra verrood meer strekking geven, wordt deze nog steeds niet voldoende bevonden.  Onvoldoende strekking op de internodia geeft probleem in de arbeid (indraaien, snoeien). Naast efficiënte belichting is in een toekomstbestendige paprikateelt ook belangrijk zuinig om te gaan met warmte en CO2. De onderzoeksvragen in de teelt richten zich hier op het lichtspectrum, ras invloed en dunstrategie in relatie tot een gelijkmatige en zo hoog mogelijke winterproductie. De projectaanpak is als volgt:

Werkpakket 1 Vooronderzoek lichtspectrum en daglengte

Om tot de keuze van de juiste lichtspectra te komen voor de kasproef, wordt voorafgaand een vooronderzoek gedaan in klimaatcellen. Daarin wordt het daglicht van de winter nagebootst en wordt bijbelicht met LED (of hybride) in 6 varianten, waarbij m.n. gevarieerd wordt met verrood belichting en een meer breedband spectrum. Ook wordt aan het eind van het teelt in klimaatcellen bekeken of 20 uur belichten ook mogelijk is.

WP2 Inrichting afdeling en proefbehandelingen

De kasproef zal worden uitgevoerd in een afdeling van 1000m2 in het Improvement Centre met een hybride belichtingsinstallatie (±120 μmol/m2/s LED en ± 80 μmol/m2/s SON-T. Op basis van het vooronderzoek worden twee lichtspectra gekozen en drie dunstrategieën. Op het grensvlak van de lichtspectra worden verschillende rassen getoetst. De kas is wordt uitgerust met twee schermen en een systeem (nivolution, Nivola) om lucht boven het scherm aan te kunnen zuigen. 

WP3 Uitvoering teelt

De teeltstrategie zal worden uitgevoerd volgens het vooraf opgestelde teeltplan met een zo goed mogelijke controle over de source/sink-balans (belichtingsstrategie, dunstrategie, en temperatuur). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de assimilatiemodule die ontwikkeld is in de huidige proef, aangevuld met extra metingen. Deze gegevens maken een verfijndere modelmatige benadering van de teelt mogelijk en zouden moeten leiden tot een optimale lichtbenutting en gelijkmatige productie.

In de teeltstrategie wordt rekening gehouden met de basisprincipes van Het Nieuwe Telen. Het klimaat en energieverbruik wordt gemonitord en ook de verticale temperatuur en vocht gradiënt als mede de vruchttemperatuur en gewasontwikkeling.

Dit project wordt medegefinancierd door de geewascoöperatie Paprika (35.000) en Signify/Veredelaars (25.000); Signify stelt de lampen beschikbaar.

Projectnummer 20118
Startdatum 01-06-19
Einddatum 31-12-20
Afgerond Nee
Budget €525.000
Uitvoerder Delphy ism Plant Lighting

Onderzoek en projecten Het Nieuwe Telen

LED in aardbei binnen bereik

Lopend

Doel Hoofdoelstelling is het telen van een doordrager teelt van aardbei onder LED met voldoende strekking van het gewas en een vlakke productie van...

Lees meer

Microgolf grondontsmetten

Lopend

Doel: Het bepalen van de haalbaarheid van microgolf ontsmetting als alternatief voor grondstomen door te vergelijken 1. de effectiviteit van...

Lees meer