Hoe AR gecoat glas schoon te maken?

Martine Brunsting (WUR)

Tuinders, glasleveranciers, middelenleveranciers en loonwerkbedrijven vragen zich al lang af hoe AR gecoat glas veilig en effectief kan worden schoongemaakt. Er is behoefte aan een gestandaardiseerde test die voor alle verschillende middelen, methodes en glassoorten kan worden uitgevoerd. In het project ‘Veilig en effectief AR glas schoonmaken’ is vooronderzoek gedaan naar wat de belangrijkste parameters zijn om mee te nemen in zo’n test en hoe deze test uiteindelijk uitgevoerd moet worden.

In het vooronderzoek is in kaart gebracht welke soorten vuil zich aan de binnen- en buitenkant van het kasdek hechten en hoe de samenstelling ervan gestandaardiseerd kan worden. Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen chemische vervuiling, bestaande uit onder andere aanslag van zouten en vettigheid en microbiologische vervuiling, bestaande uit onder meer schimmels en bacteriën. Ook is in kaart gebracht hoe een kleinschalige, maar praktijkconforme reinigingssopstelling (borstelen, hoge druk reinigen) kan worden gemaakt en welke reinigingsmiddelen, type glas en type AR coatings in de praktijk voorkomen. Hier is een eerste concept proefmethode uitgekomen.

Hemisferische transmissie
De proefmethode kan worden gesplitst in twee delen. 1. Een test of middelen de AR coating van de verschillende soorten glas aantasten. Hiervoor moet de hemisferische transmissie voor en na toepassing van het middel gemeten worden. 2. Een test of middelen het vuil effectief verwijderen, ook hiervoor wordt het verschil in hemisferische transmissie gemeten. Het tweede deel is complexer, omdat in de praktijk het vuil heterogeen is en zich voornamelijk ophoopt langs de randen van het kasdek.

Vervolgplan
Op 24 november vond een workshop plaats waarin de proefmethode is gedeeld met een consortium van tuinders, glasleveranciers, middelenleveranciers, machineleveranciers en loonwerkbedrijven. Zij hebben veel nuttige input geleverd, die nu wordt gebruikt om de proefmethode te verbeteren.
Het vervolgplan is om een selectie aan glas en middelen te gaan testen volgens deze proefmethode. Dat gebeurt in een vervolgonderzoek dat nu voor 2021 is ingediend bij Kas als Energiebron. In dit vervolgproject wordt samen met diverse stakeholders uit de sector deze voorgestelde onderzoeksmethode toegepast, om antwoord te geven op de vraag hoe AR glas veilig en effectief kan worden schoongemaakt.

Het onderzoek wordt gefinancierd door Kas als Energiebron, het actie- en innovatieprogramma van het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland.

Meer nieuws Het Nieuwe Telen