Veilig schoonmaken van AR glas

Beschrijving

Doel:

Het doel is om een protocol te ontwikkelen dat moet testen of een reinigingsmiddel veilig, in termen van het niet beschadigen, op glas met een anti-reflectie coating toegepast kan worden en te evalueren of de reinigende werking effectief is. Dit project moet kennis opleveren voor telers op welke manier het best, snelst en veiligst is om het kasdek te reinigen zonder negatieve gevolgen voor m.n. AR coatings.

Toelichting:

Tuinders passen meer en meer glas met anti-reflectie coatings toe. Zij vragen zich af welke manier het beste, snelste en veiligste is om het kasdek te reinigen. Zijn glasreinigingsmiddelen hiervoor geschikt zonder de werking van de anti-reflectie coating aan te tasten. Zij vragen zich verder af hoe effectief een glasreiniger is m.b.t. het verwijderen van diverse soorten vuil is. Diverse fabrikanten brengen daarnaast recent verschillende reinigers op de markt waarvoor deze twee vragen relevant zijn. De kennis uit dit project is van belang om meer natuurlijk licht in de kas te krijgen door kasdekken beter te kunnen reinigen met behoud van werking van o.a. AR coatings. 

Aanpak:

Vooronderzoek; Inventariseren van huidige kennis uit literatuur met interviews telers en toeleveranciers. Deze kennis zal gedeeld worden middels een bijeenkomst en een publicatie / communicatie. Ook zal de kennis aangevuld worden door op 3 locaties monsters te nemen van het water-vuil-reinigingsmiddel mengsel dat bij het reinigen van het kasdek van het dek af stroomt en dit te analyseren op inhoud. Zo mogelijk zullen er ook glasmonsters van het gereinigde en ongereinigde dek worden genomen.

Uit het vooronderzoek zal duidelijk moeten worden welke methodes van schoonmaken relevant zijn en welke variaties er zijn in deze methodieken bestaan om in het vervolgonderzoek in kaart te brengen.

Verkenning toepasbare meet methodes

De hoeveelheid parameters die invloed kunnen hebben in het schoonmaakproces zal volledig gemaakt worden in dit onderzoek. Daarbij wordt verkend welke meet methodes er zijn om te kunnen beoordelen wat het effect is.  De beste methode zou er een zijn die mobiel is waarmee op het kasdek zelf gemeten kan worden aan de mate van verontreiniging. In dit project willen we tevens verkennen of er methodes toepasbaar zijn die ook in het veld toegepast kunnen worden.

Bespreking vervolg

In de 2e bijeenkomst zal een overzicht worden gegeven van de vergaarde kennis en een schets van een mogelijke methode en vervolgproject worden besproken.

Projectnummer 20155
Startdatum 01-04-20
Einddatum 31-01-21
Afgerond Nee
Budget €56.946
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten

CO2 gebruik moet efficiënter

Lopend

Doel: Ontwikkelen van handvatten voor toekomstig lager CO2 gebruik in de praktijk door doorrekening van CO2-gebruik, verliezen en mogelijke kosten in...

Lees meer

Paprika energiezuinig met LED

Lopend

Doel: Het demonstreren van een paprikateelt onder 100% LED belichting die toekomstbestendig is en aansluit bij de transitie richting een fossielvrije...

Lees meer