Subsidiebedragen EG verhoogd

In aanvulling op het bericht over het beschikbare budget en de openstellingdatum heeft het ministerie van LNV verdere details over de EG-regeling bekendgemaakt. De subsidiabele kosten per vierkante meter en het maximale totale subsidiebedrag zijn verhoogd.

Voor het tweede energiescherm is het maximale subsidiebedrag per m2 verhoogd van € 6,- naar € 7,- en voor luchtbehandelingssystemen van € 15,- naar € 30,-. Dit is gedaan vanwege gestegen kostprijs én omdat er nieuwe, maar duurdere systemen op de markt zijn gekomen.
De maximaal te ontvangen subsidie voor een tweede scherm is verhoogd van € 150.000,- naar € 250.000,- en voor luchtbehandelingssystemen van € 187.500,- naar € 375.000,-. Zo kan een grotere oppervlakte worden aangevraagd. De subsidie voor aansluiting op warmte- of CO2-netwerken is niet gewijzigd ten opzichte van vorige jaren.

Openstelling van 2 maart t/m 30 juni.
In 2020 is het budget voor de eerste openstelling € 15 miljoen. De openstelling 2020 loopt van 2 maart t/m 30 juni. Er kan subsidie worden aangevraagd voor:
- Tweede energiescherm (met een energiebesparing van meer dan 45%);
- Luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd;
- Fysieke aansluiting op een warmtenetwerk of –cluster;
- Fysieke aansluiting op een biogas- of CO2-netwerk of –cluster.
De subsidie is 25% en er gelden per investering maximum bedragen per aanvrager. De subsidie op de genoemde netwerkaansluitingen kan ook door samenwerkingsverbanden worden aangevraagd.
Meer informatie over de regelingen is hier te vinden.

Meer subsidie nieuws

EHG-regeling 16 oktober open

Na de recente goedkeuring door de Europese Commissie van de verlenging van de EHG-regeling is de regeling nu ook gepubliceerd en de openstelling voor...

Lees meer