Restgas in bovengrondse installaties aardwarmte

Beschrijving

Bij diverse projecten hebben zich integriteitsproblemen voorgedaan in de bovengrondse installaties en dan met name in de warmtewisselaars (corrosie). De oorzaak hiervan is op dit moment nog niet achterhaald. Een van de mogelijke bijdragen aan deze corrosie wordt veroorzaakt door restgas in de installatie na de ontgasser. Op dit moment is er onvoldoende/geen kennis over de hoeveelheden en samenstelling hiervan bij de verschillende projecten. Dit heeft tevens invloed op mogelijke explosie- en gezondheidsrisico’s binnen de pompruimtes.

Een van de projectdoelen is het verkleinen van het corrosie risico in de warntewisselaars (zout water kant). Dit zal de onderhoudskosten reduceren en de betrouwbaarheid van de warmtelevering aan klanten verhogen. Afhankelijk van de testresultaten is het uitsluiten van restgas als risicofactor ook een mogelijk (en nuttig) resultaat. Het project levert een overzicht van mogelijke aanpassingen in het systeem ontwerp (incl. materiaal keuzes) voor zowel bestaande als toekomstige aardwarmteinstallaties. Tot slot wordt een overzicht van veiligheidsmaatregelen gegeven die genomen kunnen worden om gezondheids- en explosie risico's verder te verkleinen.

Projectnummer 20105
Startdatum 01-11-18
Einddatum 01-03-19
Afgerond Nee
Budget €40.000
Uitvoerder AABnl

Meer onderzoeken en projecten

Jaarrond paprika met LED

Lopend

Nederland heeft een groot areaal paprikateelt waarmee een groot deel van de Europese markt beleverd wordt. Paprika’s vanuit Nederland zijn echter nog...

Lees meer

LED belichting in aardbei

Lopend

Het areaal aardbei blijft toenemen is nu ruim 400 ha. De uitdaging is om jaarrond hoge kwaliteit aardbeien te kunnen leveren en daarom kijken steeds...

Lees meer