WKO-gebruikersgroep werkt samen met gebruikersplatform Bodemenergie

LTO Glaskracht Nederland begeleidt al enkele jaren in het kader van het innovatie- en actieprogramma Kas als Energiebron een gebruikersgroep van bedrijven met Warmte Koude Opslag (WKO). Deze groep komt twee keer per jaar bij elkaar, wisselt ervaringen uit en wordt geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond beheer, regelgeving en techniek. Sinds kort wordt intensief samengewerkt met het gebruikersplatform bodemenergie.

Dit platform streeft naar verbetering van het gebruik van WKO op een vergelijkbare wijze, maar dan voor alle sectoren waar WKO wordt toegepast, zoals in de utiliteit en de gebouwde omgeving. Zie de website voor meer informatie over het gebruikers platform.

De gebruikersgroep voor de glastuinbouw komt op donderdag 9 maart a.s. weer bij elkaar, voorafgaand aan het EnergiekEvent. Gebruikers van WKO in de glastuinbouw zijn in de gelegenheid deze bijeenkomst bij te wonen van 10.30 tot 13.00 uur. Dit keer staat op de agenda:

  • Certificeringen voor het beheer van WKO
  • Ervaringen met WKO van het Tergooi ziekenhuis
  • Onderlinge uitwisseling van de  deelnemende tuinbouwbedrijven

Na de bijeenkomst van de gebruikersgroep kunt het reguliere programma van het EnergiekEvent bezoeken. Het EnergiekEvent wordt georganiseerd door Kas als Energiebron in samenwerking met Wageningen University & Research en Delphy.

Als u wilt aansluiten bij de gebruikersgroep WKO in de glastuinbouwbedrijf, stuurt u dan uiterlijk maandag 6 maart een e-mail naar Aat Dijkshoorn of bel 06 816 136 17.

Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Meer nieuws