Weinig effect CO2 in winterteelt met framboos

Jan Janse (Wageningen University Research Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen)

Tien maal zoveel CO2 doseren gaf in de winter bij framboos maar 3% meer productie. Meer PAR-licht met LED's verhoogde wel duidelijk de productie. Dit kwam naar voren in een onderzoek met twee rassen bij een proef die tot doel had een kwalitatief goede winterteelt realiseren met het oog op een toekomstige fossielvrijeteelt. Beperking van CO2, maar ook het vermijden van pieken in gasverbruik en beperken van het gasverbruik en elektriciteitsverbruik, stonden centraal.

Licht en CO2
In een winterteelt is bij Wageningen University Research Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen het effect van CO2 en lichtintensiteit bij de frambozenrassen Kwanza en Lagorai onderzocht. De teelt duurde van half november 2019 tot begin april 2020. De planten (canes) van Lagorai waren bijna een jaar onder 0oC bewaard, terwijl die van Kwanza in 2019 waren opgekweekt en een aantal weken in de koelcel koude hadden gekregen. Ondanks de zeer lange bewaarperiode, waren de canes van Lagorai nog prima van kwaliteit.

CO2 nauwelijks effect
In de twee afdelingen werd gestreefd naar een CO2-gehalte van resp. 450 en 900 ppm, maar de dosering hing af van de raamopening. Gemiddeld over de hele teelt was de CO2-concentratie in de periode dat er licht was, resp. 460 en 760 ppm. Hiervoor moest in de afdeling met hoog CO2 tien maal zoveel CO2 worden gedoseerd dan in de afdeling met laag CO2, namelijk 10 en 1 kg/m2. Dit leidde slechts tot een productieverhoging van gemiddeld 3% en zeker niet tot een hogere refractie of Brix.

1% meer licht, 0.6% meer productie
In de proef is er gedurende een etmaal maximaal achttien uur belicht. In totaal kwam dit over de hele periode uit op 1850 uur belichting, waarbij de lichtintensiteit van de LED-lampen zo’n 100 en 145 µmol/m2/s was. Meer LED-licht leidde tot een hogere productie. Met het licht van de zon erbij was er tussen de beide lichtbehandelingen 19% verschil in PAR-licht, wat 12% productieverschil gaf. 1% meer licht verhoogde dus de productie met 0.6%. Dit kwam bij beide rassen vooral door de oogst van meer vruchten. Bij het ras Lagorai was dit grotendeels het gevolg van uitgroei van meer zijscheute,n ofwel lateralen met meer licht. Het totale stroomverbruik voor de LEDs was respectievelijk 65 en 92 kWh/m2.

Rassen en plantmateriaal
Tussen beide rassen was er een groot verschil in productie. Lagorai behaalde een gemiddelde productie van 3.5 kg/m2 Klasse 1, wat voor framboos erg hoog is. Bij Kwanza was dit met 2.0 kg/m2 duidelijk minder, maar was ook het gevolg van kwalitatief minder plantmateriaal. De gemeten LAI aan het einde van de teelt was hoog: bij Kwanza en Lagorai kwam dit uit op resp. 4.5 en 7.0(!) m2 blad per m2 grondoppervlak. Dit zou zeker in de winter best minder mogen zijn.

Dit onderzoek werd voor het allergrootste deel gefinancierd door Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en met daarnaast bijdragen van The Greenery, Veiling Zaltbommel, AB-Breeding, Signify, Van der Avoird Trayplant en Berry World.

Lees via onderstaande link meer over dit project.

Meer nieuws