Volop belangstelling voor verlengd cursusprogramma Het Nieuwe Telen

LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben in afwachting van de ondertekening van de nieuwe invulling voor 2018-2020 van de meerjarenafspraak energie in programma Kas als Energiebron de lopende activiteiten voor het organiseren van cursussen Het Nieuwe Telen verlengd tot 30 juni 2018.

Record aantal deelnemende telers
Zowel voor de basis- en vervolgcursus voor telers als de speciale cursus voor niet-telers is onverminderd veel belangstelling. Met 15 groepen voor telers (9 basis en 6 vervolg) en 2 nieuwe groepen voor niet telers zijn er een record aantal deelnemers bezig met HNT. Vanaf de start van de cursussen in 2014 tot en met voorjaar 2018 hebben al 550 telers ingeschreven voor een basiscursus en van hen nog eens ruim 200 voor een vervolgcursus.

Cursussen voor de hele keten
Ook onder niet-telers blijft de belangstelling hoog. Inmiddels hebben 300 adviseurs, leveranciers en andere bij de glastuinbouw sector betrokkenen kennis gemaakt met HNT in drie middagen. Een aantal bedrijven zoals Dekker Chrysanten, Florensis, Fides (nu Dummen Orange) en Syngenta hebben gekozen voor de in-company versie van de cursus. Ook zijn op diverse onderwijsinstellingen in het MBO en HBO cursussen voor docenten in het groene onderwijs gegeven.

Scepsis
Ondanks de grote belangstelling is niet iedereen altijd even enthousiast over de mogelijkheden die de toepassing van de basisprincipes van HNT biedt. Enerzijds heeft dat te maken met ervaringen in de praktijk die niet altijd vlekkeloos verlopen. Daarnaast wordt in onderzoeksprojecten juist vaak de grens opgezocht en overschreden waardoor het lijkt alsof teeltresultaten lijden onder de toepassing. Maar juist de kennis van die grenzen geeft meer houvast hoe en wat in de praktijk goed bruikbaar is.

Van besparing naar telen in balans
De inhoud van Het Nieuwe Telen is niet statisch, maar is constant in ontwikkeling. Zo is de aandacht verschoven van pure energiebesparing en vaak vochtig telen naar meer kennis over telen in balans en hoe in de praktijk de vijf balansen van HNT het beste gemonitord en gestuurd kunnen worden. De ervaring leert dat focus op de plant en teelt al automatisch leidt tot een verstandiger gebruik van energie en dat een overmatige inzet van warmte vanzelf verdwijnt door een betere kennis van kasklimaat en plantfysiologie. Door bovendien te investeren in isolatie met bijvoorbeeld een tweede energiescherm en hulpmiddelen voor HNT kan het verbruik aan warmte verantwoord verder worden terug gebracht.

Kijk hier voor meer informatie over de cursussen HNT.

Meer nieuws