Video: onderzoeksproject De Perfecte Chrysant in de schijnwerper

Vorige week vond weer een bijeenkomst plaats van de begeleidingscommissie (BCO) van het onderzoek De Perfecte Chrysant. Leden van de BCO bespreken daar hoe het mede door hun gefinancierde onderzoek verloopt. Bekijk het videoverslag.

De chrysantentelers willen de zomerkwaliteit beter borgen én hun winterproductie verder verhogen met zo min mogelijk energie. In het onderzoeksproject De Perfecte Chrysant verkennen zij samen met Delphy en Wageningen University & Research business unit Glastuinbouw de mogelijkheden.

Het doel is om te onderzoeken en aan te tonen dat:

  • Jaarrond een perfecte chrysant is te telen met een sterk verminderd warmtegebruik.
  • De zomerkwaliteit kan worden geborgd door de kaslucht te koelen.
  • De winterproductie kan worden gelijkgetrokken met de zomerproductie met toch een besparing op elektriciteit door LED belichting.

Hiervoor is een kas van duizend vierkante meter bij het Delphy Improvement Centre ingericht met daarbij o.a. koeling via OPAC’s, hybride belichting en diffuus glas. Door opslag van de geoogste warmte via de koeling en de inkoop van groene elektriciteit kunnen chrysanten hiermee zelfs klimaatneutraal geteeld worden. Marcel Raaphorst van WUR Glastuinbouw leidt het onderzoek.

Jan Barendse, netwerkcoördinator Chrysant geeft aan dat dit een mooi voorbeeld is van hoe telers samen onderzoek financieren. “De telers hebben via ChrysantNL privaat ingezet op het project in samenwerking met het programma Kas als Energiebron die het grootste gedeelte financiert. Dat budget van het collectieve bedrijfsleven in Kas als Energiebron is echter nu zo goed als op. Gelukkig zijn de voorbereidingen in volle gang om samen een nieuwe collectieve onderzoekspot op te richten, onder de naam Kennis in je Kas." Het is erg belangrijk dat we blijven samenwerken. Zo behouden we de Nederlandse toppositie en halen we onze duurzaamheidsdoelstellingen, zoals CO2 reductie en minder inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door Kas als Energiebron en chrysantenkwekers dragen via Chrysant NL/ChrIP ca. 10% van de onderzoekskosten bij. Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Meerdere toeleveranciers en veredelaars dragen daarnaast ook bij, met name in natura.

Meer nieuws