Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw beschikbaar

De Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG) is op 1 december gepubliceerd. De openstelling is 1 februari 2024: vanaf die datum kan subsidie worden aangevraagd voor de aanleg van een efficiënt warmtenet voor glastuinbouwondernemingen. Op 18 december organiseert RVO een webinar over de SWiG.

Meer informatie over de Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG) is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Maandag 18 december 2023, 15:00 - 16:30, organiseert RVO een webinar voor onder meer warmtecoöperaties. Tijdens de online bijeenkomst geven RVO en LNV antwoord op vragen als: Wat houdt de SWiG in, wat is duurzame warmte, restwarmte en formatiegas bij aardwarmte, en aan welke voorwaarde moet je voldoen voor de SWiG? Aanmelden voor de webinar kan via de website van RVO.

Meer nieuws