Start tweede fase Energie-efficiënte bramenteelt

Pim Kleeven (Delphy)

Op 16 januari is de tweede teelt van de energiezuinige bramenproef op het ISFC geplant. Braam wordt traditioneel geteeld met een gasverbruik van 20-25 m3 gas/m2 per jaar. Dit is een energiebehoevende teelt en daarom zijn voorafgaand aan dit project ambitieuze doelstellingen bepaald. Een (meer dan) halvering van het gasverbruik met 10m3/m2 gas per jaar door het verlagen van het piekverbruik; werken met etmaalverhogingen op basis van hoeveelheid straling (RTR); geen minimumbuis en schermen tegen uitstraling en isolatie. Daarnaast wordt geteeld met minimale CO2-input en met verticale ventilatoren.

In het najaar is de beoogde productie (4 kg/m2) bereikt met 4 en 4,8 kg/m2 voor respectievelijk Sweet Royalla en Von. Daarnaast is er tijdens de najaarsteelt belangrijke fysiologische kennis opgedaan op het gebied van droge stof verdeling, fotosynthese en uitgroeiduur. De verschillen tussen beide rassen bleken vooral te worden veroorzaakt door verschil in gewasopbouw, generativiteit en fotosynthese snelheid. Door intensief te schermen is de uitstraling in de nacht nooit beneden de -15 W/m2 gekomen. Het werken met een RTR en het intensief schermen heeft geresulteerd in een gasverbruik van slechts 1,5m3/mBelangrijk om hierin mee temen is dat het najaar relatief warm is geweest, waardoor de warmtevraag ook lager lag. Het gasverbruik is daardoor wat lager uitgekomen dan gepland. Met het lage gasverbruik in het najaar ligt de teelt op schema om maximaal 10 m3 gas/m2/jaar te verbruiken.

Al met al een positief resultaat waaruit ook nieuwe vraagstukken zijn ontstaan. Tijdens houdbaarheidsproeven bleek dat er meer schimmelvorming was ten opzichte van een gestookte teelt referentie. Dit was tijdens de periode waarin intensief werd geschermd en de planttemperatuur in de nacht vaak dicht op het condensatiepunt lag. Belangrijke vervolgstap voor braam zou dan ook zijn om eenzelfde besparing en productie te handhaven, met de nadruk op kwaliteitsbehoud van het fruit. Om braam een energiezuinige toekomst te bieden moet een goede vruchtkwaliteit het uitgangspunt zijn.  

Droge stof
In het voorjaar wordt met het licht mee geteeld. In het voorjaar is daarom het doel om 5,5-6 kg/m2 te behalen voor beide rassen en onder het maximale gasverbruik van 10 m3 gas/m2 per jaar te blijven. Ook zal er weer fundamentele kennis verzameld worden met betrekking tot drogestofverdeling, fotosynthese en water- en lichtstress. Deze kennis is voor braam nog onvoldoende voorhanden en is van belang om de bramenteelt verder te kunnen optimaliseren. Momenteel zijn de knoppen doorgebroken en zijn de lateralen zich door aan het ontwikkelen met al enkele zichtbare bloemknoppen. Rond eind april zullen naar verwachting de eerste vruchten geplukt worden en de proef zal in juni ten einde lopen.

Dit project wordt gefinancierd door Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma vanuit het ministerie LNV en Glastuinbouw Nederland. Daarnaast leveren Fruitmasters, The Greenery, Svensson, Delphy en Innovation Partners een bijdrage.

 

Meer nieuws

EnergiekEvent op 2 juli

Kas als Energiebron organiseert op dinsdagmiddag 2 juli weer het EnergiekEvent 2024. Dit evenement is de ideale gelegenheid om kennis op te doen van…

Lees meer