Rendabele belichte winterteelt komkommer

Op 16 oktober 2023 is bij Botany een belichte winterteelt komkommer aangeplant. Het doel van dit onderzoek is om met zo weinig mogelijk energie een rendabele en kwalitatief goede komkommerteelt te realiseren. Om dit te bereiken, zijn richtlijnen voor de energie-input opgesteld: 6 m3/m2 gas en 140 kWh/m2 elektra. Op basis van de beschikbare hoeveelheid energie is een teeltplan opgesteld waarbij geteeld wordt met 16 mol/m2/dag. Op basis van deze lichtsommen is een productieprognose opgesteld.  

Tijdens de teelt worden drie rassen met elkaar vergeleken. Hierbij is Dee Flexion het hoofdras. De plantdichtheid waarmee geteeld wordt is 2,11 planten/m2. De LAI, bladafsplitsing en plantbelasting wordt per ras bepaald. Op basis van de data van deze metingen wordt vervolgens de dun- en bladplukstrategie bepaald.

In het begin van de teelt zagen we dat de bladafsplitsing achterbleef door de relatief lage etmaaltemperaturen. Door deze lagere bladafsplitsing werd de vruchtzetting die geprognotiseerd werd (en daarmee de oogst) niet gerealiseerd. Gedurende de teelt werd gezocht naar een manier om toch hogere temperaturen te realiseren zodat de gewenste bladafsplitsing bereikt kon worden, zonder dat hier het gasverbruik door zou toenemen. Met name door aanpassingen te doen in de instellingen van het Air&Energy systeem is dit gelukt. Vanaf dat punt zagen we dat de bladafsplitsing wel overeen kwam met de prognose en kwamen de producties beter in lijn met de verwachtingen.

Op dit moment van de teelt zijn we op het punt dat we een teeltstrategie gevonden hebben waarmee we de productieprognoses realiseren of zelfs overtreffen. Begin maart gaat de kop uit het gewas, waarna de teelt 3 weken later beëindigd zal worden.

Meer nieuws