Rekentool en stappenplan houtstook beschikbaar

De rekentool en het stappenplan houtstook zijn geüpdatet en beschikbaar. Door de belangstelling in houtstookinstallaties heeft Energy Matters deze in opdracht van Kas als Energiebron opnieuw ontwikkeld.

Het rekenmodel geeft een conservatief maar globaal beeld van de businesscase voor houtstookinstallaties in de glastuinbouw. Zelfs met de huidige lage energieprijzen is de businesscase met SDE+ 2017 rendabel. Om een gedetailleerd beeld te krijgen van de businesscase is het wel belangrijk om de bedrijfsspecifieke situatie door te rekenen en op basis van daadwerkelijk offertes. Ga hier aan de slag met de rekentool.

Het stappenplan geeft een beeld wat je allemaal tegenkomt en aan moet denken bij de realisatie van een houtstookinstallatie. Hierin staat onder andere informatie over een houtcontract, emissienormen, vergunningen, techniek, financiering en subsidies en de brandstof. Bekijk hier het stappenplan en hier de aandachtspunten en een voorbeeld houtcontract.

Meer nieuws