Potentie in CO2 uit buitenlucht: integratie in kassen belangrijk aandachtspunt

Op termijn zit er potentie in het halen van CO2 uit buitenlucht. Dat was het beeld uit een bijeenkomst met tuinders, TNO en verschillende partijen die bezig zijn met de CO2-afvangst uit buitenlucht.

De bijeenkomst was onderdeel van een onderzoeksproject van TNO, dat een goed beeld moet geven van de haalbaarheid van CO2-afvangst uit buitenlucht en welke beschikbare technieken (en partijen) zich daar het beste voor lenen. Een belangrijk punt daarbij is ook hoe deze technieken het beste kunnen worden geïntegreerd in kassen.
In een bijeenkomst is met een aantal leveranciers gesproken wat de stand van zaken is van de technieken en welke plannen ze hebben. En uiteraard ook hoe ze tegen de toepassing in de glastuinbouw aankijken. Er is gesproken met het bedrijf Greencap uit Noorwegen, Carbyon uit Nederland en Daccity uit de Verenigde Staten. Over het algemeen waren de tuinders onder de indruk van hoe ver sommige partijen al zijn met de ontwikkeling en/of de plannen die ze hebben. Alhoewel er nog wel flink wat moet gebeuren voordat de techniek echt commercieel interessant is, zien de ondernemers op termijn wel veel potentie.

Vervolg
In het project is ook afstemming met andere partijen. Zo is er contact met het bedrijf Climeworks uit Zwitserland dat onlangs een grote pilot in IJsland heeft gebouwd. TNO zal de komende tijd de technieken verder analyseren en zal voor het eind van dit jaar het eindverslag opleveren. Dan zal samen met de telers ook worden bediscussieerd hoe verder te gaan met dit onderwerp. Dan wordt ook bepaald of de wens is om bijvoorbeeld toe te werken naar een pilot op een glastuinbouwbedrijf.

Dit project is tot stand gekomen in het kader van programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland en mede gefinancierd door de Stichting Kennis in je Kas.

Meer nieuws