Optimalisatie lichtspectrum rozenteelt is stap richting full-LED

Roos is een van de gewassen die deel uitmaakt van het overkoepelende project: Kennisontwikkeling siergewassen voor een energie-efficiëntere teelt, uitgevoerd door Plant Lighting. Het doel van dit project is om kennis op te doen over het kunnen sturen van siergewassen en het wegnemen van knelpunten voor een goede teelt onder full-LED.

Het nog altijd forse areaal rozenteelt wordt intensief belicht. Maar veel telers durven nog niet over naar full-LED, ondanks eerdere demonstratie proeven. Er zijn nog te veel vragen over de effecten van LED, met name op het gebied van lichtspectrum en verdamping. Onzekerheid over de effecten op de gewaskwaliteit staan de stap naar full-LED in de weg.

In een van de klimaatcellen bij Plant Lighting is begin dit jaar een rozenproef gestart. In deze proef worden de belangrijkste vragen over effecten van het lichtspectrum getoetst op ontwikkeling van de rassen Red Naomi! en Avalanche. Hierbij wordt in een gesimuleerde winterteelt gekeken naar het effect van spectrum op bloei, strekking, scheutuitloop en bedoorning. De proeven worden uitgevoerd met per proefronde drie sneden met jonge planten. Van proefronde 1 is nu de oogst van de eerste snede achter de rug. Hieruit blijkt dat de aanwezigheid van verrood zeer belangrijk is voor de gewaskwaliteit. Preciezere conclusies kunnen pas getrokken worden als er meer oogstgegevens zijn.

Meer nieuws