Op en neer en weer op bij Perfecte Roos: The Next Level

Arie de Gelder (Wageningen UR BU Glastuinbouw)

In het project ‘Perfecte Roos, The Next Level’ is het twee stappen vooruit en dan weer één achteruit. Of om een ander beeld te gebruiken: het gaat op en neer. In het project willen we door de teeltstrategie en toepassing van LED een optimale kwaliteit bereiken bij roos. In oktober was de kwaliteit prima, dat bleef ook zo, maar de productie in stuks bij Red Naomi! daalde in december te ver, dat de lichtbenutting niet voldoende was.

Perfecte kwaliteit
In het onderzoek willen we een perfecte kwaliteit, een knophoogte van meer dan 5 cm, een gewicht per cm tak van 0.85 gr/cm bij een lichtbenuttingsefficiëntie van minstens 2 g/mol. Vanaf augustus werd dit laatste niet bereikt. Er werden te weinig assimilaten omgezet in verkoopbaar product. De oorzaak daarvan is denk ik:

  • deels door sterk onderdoor knippen na de zomer om het aantal knippunten te verlagen,
  • deels door teveel opofferen van takken om ze te kunnen inbuigen, vooral in december toen het niet meer moest en
  • deels door een te lage temperatuur onderin het gewas waardoor de uitgroei traag wordt.

Lage lichtbenuttingsefficiëntie
We weten niet precies weten welk deel van de lage lichtbenuttingsefficiëntie is te verklaren door welke actie.  Het vreemde is daarbij dat dit probleem optrad in Red Naomi, waarop het klimaat wordt gestuurd, terwijl het jonge gewas Avalanche in dezelfde afdeling goed groeide.  De lage temperatuur onderin het gewas was het gevolg van een defect in de verwarming. Iets dat natuurlijk ongewenst is, maar wel leerzaam. In de periode dat de buis minder functioneerde was er een duidelijke gradiënt in luchtvochtigheid; onderin vochtig ( 90-95% RV) en bovenin droger (85-90% RV). Na herstel van het defect werd de gradiënt kleiner en werd het droger (80-85%). Van fouten kun je leren. Gelukkig is de productie in januari in stuks weer gestegen en dat is met het oog op de Valentijnsdag natuurlijk een goede situatie.

Syndroom weg
Wat hoopvol stemt is dat het syndroom wat we twee jaar geleden in de winter zagen met klein blad en kleine knoppen en veel bedoorning nu, na een aanpassing in het spectrum van de LED lampen, niet optreedt. Dat is gunstig. De knopgrootte is zelfs beter gebleven dan de eerdere jaren in dit onderzoek.

Een ander positieve ontwikkeling is dat er weinig meeldauw aantasting is, zodat we nu ook minder frequent tegen meeldauw spuiten. Aandachtspunten zijn wel de trips en luis bestrijding. Dus ook hier gaat het op en neer en wisselen de aandachtspunten, daarin verschilt deze proef niet van een praktijkteelt.

Het onderzoek ‘Perfecte roos: the next level’ is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, de gewascoöperatie Roos en Signify. Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV. Signify en Koppert Biological Systems leveren een in kind bijdrage.

Meer nieuws