Perfecte roos - the next level

Beschrijving

De zoektocht naar een Perfecte Roos die duurzaam en klimaatneutraal wordt geteeld is nu een aantal jaren onderweg. In de loop van de tijd zijn belangrijke stappen gezet en is veel kennis ontwikkeld. Zo is duidelijk dat koeling in de zomer kwaliteitswinst kan opleveren en bijdraagt aan energiezuinigheid. Dit laatste door warmte oogst in de zomer, die via lange termijn opslag en warmtepomp kan worden gebruikt voor verwarming in de winter. V.w.b. LED belichting blijkt een ander spectrum dan een standaard Rood Blauw spectrum betere ontwikkeling van de takken te geven, al is het totaal resultaat in de winter nog niet gelijk aan de kwaliteit die met SON-T belichting wordt gerealiseerd. De vraag daarbij is of er toch sprake is geweest van een stuk historie in de gewasfysiologie. Het aantal takken per m² is nog steeds hoog voor het lichtniveau dat wordt gegeven. Aandachtspunt blijft ook de sturing van de gewastemperatuur onder LED belichting, meeldauw en of een ander ras hetzelfde reageert op dit teeltconcept. Ook is in de praktijk de laatste jaren het geïnstalleerde lichtniveau met SON-T verhoogd van 200 μmol.m⁻².s⁻¹  naar 275-300 μmol.m⁻².s⁻¹.

In dit vervolgproject worden de energiedoelstellingen gehandhaafd t.o.v. het huidige lopende project. V.w.b. de productie is het doel een kwaliteitsverbetering in bloemgrootte en steelgewicht ten opzichte van de prestaties in het lopende onderzoek, waarbij in herfst en winter het syndroom (t.a.v. kwaliteit) wordt voorkomen. Alle mogelijke instrumenten – gewasverzorging, verwarmingsstrategie, belichtingsstrategie - worden hiervoor ingezet. Middels intensief meten aan het gewas meer inzicht verkrijgen in de fysiologische achtergrond van het syndroom. De volgende aanpassingen aan het teeltconcept worden gedaan:

  • Vervangen en verzwaren led installatie naar 260 μmol.m⁻².s⁻¹
  • Installatie van een nieuw type energiedoek
  • Op 1/3 van het oppervlak wordt het ras Red Naomi! vervangen door Avalanche
  • Voor de bestrijding van meeldauw en botrytis wordt de infectiedruk intensief gemonitord. Daarbij wordt voor een vermindering van de infectiedruk er een UV-deken van Aquamar opgehangen en naar de mogelijkheden gekeken om de weerbaarheid te verhogen en vermindering van de luchtvochtigheid door bijvoorbeeld sterkere snoei van het oude blad.
  • Middels Infra Rood meters wordt de gewas en knoptemperatuur op meerdere plekken en hoogtes in het gewas gevolgd en hierbij behorende omgevingstemperatuur.

Als assimilatie belichting in rozenteelt wordt vervangen door LED dan levert dit een besparing op van 25 % op elektriciteit. Daarnaast kan de geoogste warmte door koeling in m.n. de zomer de warmtevraag dekken in de winter. Bij inkoop van groene stroom is dit een klimaatneutraal teeltconcept.

Dit project wordt medegefinancierd door de gewascoiöperatie roos (€ 45.000,-) en Philips (€ 226.000,-, met name aanpassingen belichting). Vanuit Kas als Energiebron wordt dit voor 100% gefiancierd uit het LNV Proof of Principle budget.

Projectnummer 20081
Startdatum 01-04-18
Einddatum 31-12-19
Afgerond Nee
Budget €676.426
Uitvoerder Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw i.s.m. Delphy

Meer onderzoeken en projecten