Ongekend snelle groei potanthurium in demokas

Nieves García, Frank Kempkes en Ada Leman (WUR)

De tweede teelt potanthurium in een van de demokassen fossielvrije teelt bij Wa-geningen University & Research in Bleiswijk is in week 43 gestart. De vier rassen (Amalia Elegance, Joli, Red Success en Royal Champion) van twee verschillende veredelaars (Dümen Orange en Anthura) zijn in 14 cm potten op een dichtheid van 45 planten per m2 geplaatst en zijn in 11 weken zo snel gegroeid dat een versnelling van 5 tot 6 weken mogelijk lijkt.

Vanaf de start van de teelt wordt er belicht met 200 µmol LED (85% R, 5% B en 10% W). Dat is voor dit gewas een heel hoog niveau. Onderzoekers sturen naar een lichtsom van 10 Mol PAR per dag, evenveel als in de zomer. Dat wordt ook heel stabiel gehaald. Is de 10 Mol gehaald, dan gaat de belichting uit. In het begin van de teelt gingen de bloemen strekken, waardoor ze hoog boven het blad stonden. Mogelijk was dit een gevolg van de overgang van weinig naar veel licht (de planten werden opgekweekt zonder of met een laag niveau van de belichting), want dat is nu niet meer aan de orde. De planten zetten het licht efficiënt om in bloemen, ook bij de rassen die in de winter wat minder bloemen maken.

Kwaliteit zomerteelt praktijkconform
Een deel van de planten uit de zomerteelt (gepoot week 14, tot begin oktober en niet belicht) is blijven staan om de effecten van de belichting te kunnen beoordelen. Ondanks een uitdagende start is het een prima product geworden in 36 weken, goed praktijkconform. In de eerste weken van de belichting (het einde van de zomerteelt) trad bloemrek op. Hierdoor waren de plantopbouw en presentatie van de praktijkplanten iets beter naar de mening van de betrokken begeleidingscommissie. Op dit moment hebben de planten de omvang van een plant die in een 17 cm pot wordt geteeld en de bloemrek is aanzienlijk afgenomen. De LED-belichting heeft bij deze planten tevens een positief effect op de bloemkleur.

Anthuriumtrips blijft uitdaging
Anthuriumtrips was de grootste uitdaging van de zomerteelt en is ook in de winterteelt in een lage dichtheid aanwezig. Het heeft een lange levenscyclus (4 weken bij 25oC en 5 weken bij 20oC) en verpopt in de grond, waardoor het lastig is te bestrijden. In het lab zien onderzoekers predatie door Orius, maar niet door roofmijten. De vestiging van Orius gaat nu nog lastiger dan in de zomerteelt, ondanks de inzet van bankerplanten en voerlinten (die blijven een maand goed). De bestrijding van luis gaat ook niet vanzelf. Door een klein aantal planten in kooien te plaatsen kan de vestiging van verschillende bestrijders beter worden gevolgd. De hoop is hiermee een bestrijder te vinden die goed bij dit gewas past.

Het project Fossielloze en duurzame Demokas wordt gefinancierd vanuit Kas als Energiebron. Dit is het actie- en innovatieprogramma van het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland.

Meer nieuws