Na 10 jaar HNT nog volop nieuw toekomstperspectief

Roger Abbenhuijs

Gingen de eerste tien jaar van Het Nieuwe Telen primair over energiebesparing en natuurkunde, het komende decennium zal de nadruk vooral ook komen te liggen op biologie en weerbaarheid. Dat maakte het event ter gelegenheid van de verjaardag van HNT op donderdag 31 oktober bij Glastuinbouw Nederland in Zoetermeer duidelijk.

Aan de hand van interviews en filmpjes nam presentator Eric Poot de deelnemers aan de studiemiddag mee terug naar de ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar, maar spoorde hij de zaal ook aan om mee te denken over de toekomst van Het Nieuwe Telen. Poot was overigens degene die destijds de term het Nieuwe Telen heeft bedacht. De interactie met de zaal leverde enerzijds suggesties op om verder invulling te geven aan reeds ingezette ontwikkelingen als: meer schermen, elektrificatie, LED-belichting en betere benutting van CO2.

Brede interactie
Maar een nadrukkelijke boodschap was vooral om het wortelmilieu nadrukkelijk te integreren in de projecten. ‘De plant kan het boven de grond niet naar zijn zin hebben, als het onder de grond niet klopt’, zo luidde de onderbouwing. Ook op gebied van ecologie, bemesting, plantgezondheid, weerbaarheid en waterverbruik liggen er mogelijkheden, benoemden de aanwezige telers en teeltadviseurs. De komende tien jaar zal Het Nieuwe Telen zich meer nog dan in de afgelopen jaren kenmerken door een brede interactie tussen teeltdisciplines.
In het tweede deel van de studiemiddag konden de aanwezigen in drie rondes een keuze maken uit het aanbod van twaalf workshops (zie foto). Die onderwerpen gaven een goed inzicht van de onderzoeksrichtingen voor de komende jaren. De diverse aanwezige vakbladen en de nieuwsbrief en website van Kas als Energiebron zullen de komende tijd nader aandacht besteden aan deze projecten.

Meer nieuws