Kalanchoë toekomstbestendig met minimale energie en remmiddelen

Kalanchoë is onder gesimuleerde winterse omstandigheden goed onder full-LED te telen is. Daarbij waren blauw licht en vooral verrood belangrijk in het spectrum voor het compacter houden van de plant en het voorkomen van doorwas. Dat blijkt uit onderzoek door Plant Lighting naar energiezuinigere teeltmethodes voor Kalanchoë.

Plant Lighting doet onderzoek naar energiezuinigere teeltmethodes voor Kalanchoë. Daarnaast wordt ook gezocht naar toekomstbestendige manieren om de plantvorm compact te houden zonder het gebruik van remmiddelen. Recent onderzoek in de klimaatcellen bij Plant Lighting heeft aangetoond dat Kalanchoë onder gesimuleerde winterse omstandigheden goed onder full-LED te telen is. Daarbij waren blauw licht en vooral verrood belangrijk in het spectrum voor het compacter houden van de plant en het voorkomen van doorwas. Het optreden van doorwas onder belichting zonder verrood bleek sterk rasafhankelijk. Ook werd aangetoond dat op belichting bespaard kan worden door in de lange-dag opkweek een lage intensiteit van 30 μmol/m2/s aan te houden en dat er na minimaal 4 weken korte-dag (10 uur) al voldoende bloeiïnductie is om bij de getoetste zes rassen ongestraft over te gaan op een lange-dag (16 uur).

De bovengenoemde inzichten bieden al veel basiskennis voor een energie-efficiëntere en toekomstbestendige Kalanchoë-teelt. In september is een demonstratieproef gestart in een proefkas van het Delphy Improvement Centre. Het doel van deze proef is om met zo min mogelijk warmte-input en elektriciteit en geen gebruik van remmiddelen een goede kwaliteit Kalanchoë te telen. Voorafgaand aan deze demonstratieproef is in een klimaatcelproef het effect van lichtintensiteit, verrood en dagtemperatuur in de lange-dag opkweekfase onderzocht. De resultaten zijn direct toegepast in de demonstratieproef.

De LED-belichting in de proef is dynamisch dimbaar en verrood is apart regelbaar waardoor niet meer belicht hoeft te worden dan nodig. Na 6 weken korte-dag zal overgegaan worden op een lange-dag afkweek waarbij er dan meer belicht kan worden op de uren dat elektriciteit gemiddeld minder duur is, en gedimd kan worden op ‘dure uren’ (6- 9 uur in de ochtend). Ook kan beter gebruikgemaakt worden van natuurlijk daglicht.

De demonstratieproef loopt tot en met maart 2024 en zal bestaan uit 2 achtereenvolgende teelten. Teelt 1 van week 38 tot week 51. Teelt 2 van week 52 tot week 13. Dat is de periode waarin belicht wordt in de Kalanchoë-teelt. Na afloop van de proef zal in samenspraak met de BCO de kwaliteit van de planten worden beoordeeld en het energiegebruik wordt geanalyseerd.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Kas als Energiebron en de gewascoöperatie Kalanchoë. Het onderzoek is gefinancierd door Kas als Energiebron, de gewascoöperatie Kalanchoë en Agrolux Nederland B.V. De uitvoering is door Plant Lighting i.s.m. Delphy Improvement Centre. De proef wordt intensief gevolgd en begeleid door telers vanuit de landelijke commissie Kalanchoë.

Meer nieuws