Jan Reijm: 'Goed herstel na moeilijk start Winterlichtkas'

Jan Reijm van Firma Reijm en Zoon teelt samen met zijn vader en oom hoge draad komkommers in Berkel en Rodenrijs. Het bedrijf is 4,5 ha groot en dit jaar telen zij het ras Proloog van Rijk Zwaan. Het bedrijf is uitgerust met twee schermdoeken van Ridder RES-10. Voor de toekomst oriënteert de Firma Reijm zich op LED tussenbelichting. Er hangt een kleine proef met een verticale streng lampen van Lohuis, 99 µmol/m2.

Reijm begeleidt voor het tweede achtereenvolgende jaar proeven bij Wageningen University & Research in Bleiswijk. In 2016 in de 2SaveEnergyKas en in 2017 in de Winterlichtkas.

Grote glasmaat spreekt aan
“De Winterlichtkas is gericht op het maximaal benutten van het schaarse winterlicht. Het kastype spreekt mij daarom wel aan: meer licht in de winter, groot glas en wit gecoat", vertelt Reijm. "Het is jammer dat de huidige proefteelt een moeilijke start kende door een hoge tripsdruk. Dit veroorzaakte onder andere een onbalans vanwege misvormde en geaborteerde vruchtjes in het begin van de teelt met ook nog eens broeikoppen als mogelijk gevolg. Hierdoor komt de verwachte meerproductie ten opzichte van de praktijk en de 2SaveEnergyKas in 2016 er nog niet uit. Ondanks de problemen is het gewas goed hersteld en komt er nu een goede productie vanaf.”

Scherm later open op straling
Zowel in de 2SaveEnergyKas in 2016 als nu in de Winterlichtkas wordt geprobeerd volgens de basisprincipes van Het Nieuwe Telen te telen. Reijm pikt daar ook voor zijn eigen bedrijf zaken uit op. Zo opent hij de schermen nu wat later op straling en hanteert geen minimum buis meer, met uitzondering van enkele uren in de ochtend om het gewas te activeren. "Het is mij gelukt het energieverbruik terug te brengen tot rond de 30 m3/m2, en dat is laag voor de komkommerteelt."

Deze projecten zijns gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Lees via onderstaande link meer over deze projecten.

Meer nieuws

Zomer in mei

In de 2SaveEnergieKas groeien de paprika’s van het ras Maranello goed. Het gewas staat er volgens de telers goed op. Een goede, niet te hoge...

Lees meer