Hoofdlijnen Klimaatakkoord zijn realistisch voor glastuinbouw

De vandaag gepresenteerde hoofdlijnen van het Klimaatakkoord geven richting hoe Nederland de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren gaat terugdringen. In 2030 moet de uitstoot van Nederland zijn gehalveerd. De afgelopen maanden hebben de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hierover afspraken gemaakt. De glastuinbouwsector neemt deel aan de Klimaattafel LNV, waar de bijdrage vanuit de land- en tuinbouwsector wordt besproken.

De uitdagingen voor de glastuinbouw liggen op verschillende terreinen. Te weten: een uitbreiding van zeventien naar vijftig aardwarmtebronnen, de aanleg van warmtenetten voor rest- en aardwarmte, levering externe CO2, jaarlijkse nieuwbouw van 300 hectare energiezuinige kassen, een gestructureerde gebiedsaanpak in alle glastuinbouwregio’s, een koplopersaanpak voor innovators en intensivering van het programma Kas als Energiebron. Hiermee streeft de glastuinbouwsector naar een extra CO2-reductie van 1,8 Mton. Ten opzichte van de huidige CO2-uitstoot levert dit een totale reductie van 3,4 Mton op.

In het kader van het Klimaatakkoord is een expert- en stuurgroep actief, met ondernemers en stakeholders, om de plannen voor het Klimaatakkoord voor te bereiden. Dit proces wordt inhoudelijk en organisatorisch ondersteund vanuit Kas als Energiebron. Na de vaststelling van het Klimaatakkoord wordt een transitiecollege Kas als Energiebron ingericht om de sectoraanpak aan te sturen.

Lees hier de bijdrage van de sectortafel Landbouw voor het voorstel van de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord.

Meer nieuws

EnergiekEvent op 2 juli

Kas als Energiebron organiseert op dinsdagmiddag 2 juli weer het EnergiekEvent 2024. Dit evenement is de ideale gelegenheid om kennis op te doen van…

Lees meer