Grootschalige toepassing LED kwestie van tijd

De grootschalige toepassing van LED belichting is volgens onderzoek van TTO een kwestie van tijd. De kostprijs van deze belichting is de laatste vijf jaar gehalveerd en de efficiëntie stijgt hard. Op basis van de huidige stand van zaken in een voorbeeldcase zijn de jaarkosten echter nu nog wel 50% hoger ten opzichte van SON-T belichting.

Het project ‘De belichtingsnavigator’ heeft als uiteindelijk doel kwekers, toeleveranciers, financiers en andere beslissers in de glastuinbouw gericht inzicht te geven, zodat belichting nu en in de toekomst optimaal gebruikt en ingepast kan worden. In interviews met de stakeholders kwam duidelijk naar voren dat er veel onduidelijk is over o.a. LED belichting. Informatie moet toegankelijker zijn, zodat kwekers beter onderbouwde keuzes kunnen maken. Ook is een gebrek aan kennis over de bijkomende aspecten van toepassing van LED en is de financiering van belichtingssystemen leidend boven efficiency.

In het onderzoek kwamen daarnaast de volgende zaken naar voren:

  • De kostprijs van LED is de laatste vijf jaar gehalveerd. Ook is de efficiency de laatste 5 jaar dermate hard gestegen dat grootschalige toepassing een kwestie van tijd is;
  • De kosten per micromol geïnstalleerd vermogen liggen nu nog een factor 4-5 keer hoger dan SON-T ;
  • Het ontbreken van stralingswarmte en het voorts afgeven van de warmte van het armatuur op ‘de verkeerde plaats’ zorgt ervoor dat energiebesparing van topbelichting minder tot uiting komt;
  • Op basis van de huidige stand van zaken waarin LED 36% efficiënter is dan SON-T, zijn de jaarkosten ongeveer 50% hoger ten nadele van LED;
  • Er is te weinig inzicht in de vervuiling van LED armaturen;
  • LED heeft in de onderzoeken bij de kennisinstellingen nauwelijks een hogere productie; echter de mogelijkheid om kleuren licht ‘weg te laten’ biedt kansen.

Project voortzetten
De aanbeveling uit dit project is om het platform ‘belichtingsnavigator’ met name voor leveranciers voort te zetten waarbij er een handzame verzamelplaats van tools komt voor de doelgroep. Tools die op korte termijn aanbevolen worden:

  • Lichtmeetprotocol in 3D ten behoeve van tussenbelichting
  • Rekentabel eenheden licht
  • Database resultaten onderzoek gewassen en de invloed van stuurlicht
  • Rekenmodellen rondom gas en elektraverbruik

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken. 

Het eindrapport van het project is beschikbaar en vindt u in onderstaande link.

Meer nieuws