Goedkeuring Programmaraad KijK voor twee onderzoeksprojecten Energie

De programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) heeft eind juni twee nieuwe energieprojecten goedgekeurd. Er werd groen licht gegeven voor het project 'Ondersteuning KaE 2021 (bio-energie/WKK)' en voor het onderzoek 'Fundamentele kennisontwikkeling LED-belichting voor praktische toepassing in de kas, deel 2'.

Goedkeuring onderzoeksprojecten
De programmaraad beoordeelde tijdens de bijeenkomst van juni  meerdere projecten goed, waaronder twee energieprojecten. Onderstaande onderzoeksprojecten zijn goedgekeurd en staan inmiddels vermeld op zowel de website van Kennis in je Kas als van Kas als Energiebron.

Ondersteuning KaE 2021 (bio-energie/WKK)
Doel van dit project is inzicht krijgen in de marktpositie van de WKK en het verkrijgen van feitelijke informatie over nieuw geplaatst WKK vermogen. Daarnaast wordt informatie verkregen met betrekking tot de rol van de WKK in energiesysteem ten behoeve van het energieconvenant. Bovendien wordt kennis en informatie opgedaan met betrekking tot bio-energie en beleidsondersteuning met betrekking tot regelgeving en SDE++.

Fundamentele kennisontwikkeling LED-belichting voor praktische toepassing in de kas, deel 2
Dit project heeft als doelstelling om breed toepasbare fundamentele kennis te ontwikkelen over de effecten van de spectrale samenstelling van belichting in combinatie met de fotoperiode (daglengte). Het afgelopen jaar is in het (voorgaande) gewas-overstijgende project “Fundamentele kennisontwikkeling LED-belichting voor praktische toepassing in de kas” intensief onderzoek gedaan naar effecten van fotoperiode en lichtspectrum aan de gewassen aubergine, paprika, aardbei, gerbera en lisianthus. Dit heeft tot belangrijke nieuwe inzichten geleid. 

Meer nieuws