Ondersteuning KaE 2021 (bio-energie/WKK)

Beschrijving

Doel:
Inzicht krijgen in de marktpositie van de WKK, feitelijke informatie over nieuw geplaatst WKK vermogen, informatie met betrekking tot de rol van de WKK in energiesysteem ten behoeve van het energieconvenant. Kennis en informatie met betrekking tot bio-energie, beleidsondersteuning met betrekking tot regelgeving en SDE++.

Projectbeschrijving:

Voor WKK (29 dagen):

 • Bij de leveranciers/onderhoudspartijen inventariseren nieuw bijgeplaatst vermogen; mede t.b.v. de jaarlijkse energiemonitor
 • Barometer WKK 2x per jaar updaten op basis van deskundigen en grote hoeveelheid informatiebronnen (3 dagen meer dan vorig jaar)
 • Ondersteuning t.b.v. convenant 2030 (positie WKK in energiesysteem; energiebelasting WKK; eenmalig 5 dagen extra ten opzichte van vorig jaar)

Voor Bio-energie (30 dagen):

 • Twee bijeenkomsten/excursie studiegroep bio-energie (vergassing; CO2 gebruik uit houtstook; 2 dagen minder dan vorig jaar)
 • Kennis en ervaringen delen via vakbladen en website KaE over projecten, beleidsontwikkelingen o.a. stikstofcrisis, beeldvorming rond biomassa, emissienormen
 • Stappenplan/rekentool update; factsheet over CO2 uit rookgasreiniging/warmtepomp
 • Advies aan KaE, maar ook rechtstreeks aan EZK/PBL m.b.t. SDE+, argumentatie voor verbetering van de subsidie inbrengen; kennisdeling rond SDE.

Resultaten

 • WKK vermogen (2400 MWe) tbv energiemonitor opgeleverd aan WEcR
 • WKK barometer: najaars- en voorjaarsrapportage gunstige positie WKK
 • WKK extra rapport vooruitblik 2030 en WKK extra rapport methaan emissie (benut in overleg met de overheid over energieconvenant)
 • Drie Bijeenkomsten Bio-energie (online vanwege corona); 23 MW nieuwe projecten; totaal komt op 269 MW.
 • Input t.b.v. SDE++
 • Projectverslag
Projectnummer E21006
Startdatum 01-08-21
Einddatum 31-03-22
Afgerond Ja
Budget €69.150
Uitvoerder Blue Terra
Document

Meer onderzoeken en projecten

Energieaspecten gewasgaas

Lopend

Doel: Het doel van dit project is meer kennis te vergaren over wat de potentiele energiebesparing is door het toepassen van gewasgaas. De kennis uit…

Lees meer