Certificatieschema Groen Label Kas wordt herzien

SMK

Groen Label Kas heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de Nederlandse glastuinbouw. Komend jaar wordt het certificatieschema herzien. Suggesties hiervoor zijn welkom. Het doel is om te leiden en verleiden tot toepassing van nieuwe, praktische en duurzamere technieken.

Het certificaat van Groen Label Kas geeft een ondernemer toegang tot voordelen van de MIA\Vamil regeling. Naast de verduurzaming van de Nederlandse glastuinbouw functioneert het Groen Label Kas-concept als model van een moderne toekomstgerichte kas.

Innovaties
De herziening van het schema van eisen zorgt ervoor dat Groen Label Kas bij de tijd blijft. De te noemen technieken en maatregelen moeten hieraan voldoen:

  1. Ze dragen bij aan een duurzamere, toekomstgerichte glastuinbouw;
  2. Ze zijn bovenwettelijk;
  3. Ze worden niet door de meerderheid van de ondernemingen toegepast.

De toegankelijkheid van Groen Label Kas blijft gelijk. De herziene eisen moeten leiden tot het gebruik van nieuwe, praktische en duurzamere technieken.

Input geven
Toeleveranciers, telers en kennispartijen worden uitgenodigd om suggesties te leveren bij SMK (Stichting Milieukeur), beheerder van het certificatieschema. Dit kan tot 9 juni 2021 via het Formulier suggesties Groen Label Kas 2021.
Ondernemers en teeltspecialisten die opmerkingen en vragen hebben, kunnen contact opnemen met Jaap Bij de Vaate van SMK.

Meer nieuws