Betere bladkwaliteit en tragere reactiesnelheid bij verticale luchtbeweging in chrysant

Bij Dekker Chrysanten is de kwaliteit van de bladeren in de kas verbeterd. De kas is uitgerust met inblaas ventilatoren en verticale recirculatie ventilatoren. Waar in een ‘conventionele’ teelt zonder actief gestuurde verticale luchtbeweging de onderste bladeren vaak bruin worden, zijn de onderste bladeren in de kas met verticale luchtbeweging mooi groen gebleven.

In de kas met verticale recirculatie ventilatoren werd de buistemperatuur van het ondernet op warmtevraag gestuurd. In de conventionele kas werd een vaste minimum buistemperatuur toegepast. Tijdens de teelt afgelopen mei werden de recirculatie ventilatoren gestart gedurende de dag. “De betere bladkwaliteit hebben we ook waargenomen in andere jaargetijden in de kassen met verticale luchtbeweging. Aangezien we ruime ervaring hebben met het ras Euro durven we te stellen dat verticale luchtbeweging de bladkwaliteit van de Chrysant Euro verbetert”, vertelt teeltmanager Erik Floris van Dekker Chrysanten.

Afgelopen mei was in de kas met verticale luchtbeweging de gemiddelde 24 uurs luchttemperatuur op kophoogte 0.4oC lager dan in de conventionele kas en was de relatieve luchtvochtigheid op kophoogte gedurende de dag maximaal 7% lager. Tevens was de reactiesnelheid in de korte dag periode in de kas met verticale luchtbeweging twee dagen trager dan in de conventionele kas.

Wageningen UR Glastuinbouw volgt de teelt bij Dekker Chrysanten intensief zodat het maximale rendement uit de inblaas ventilatoren en verticale recirculatie gehaald wordt met als doel de kwaliteit van de Chrysanten verder te verbeteren en het energieverbruik te verminderen.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Lees via onderstaande link meer over dit project.

Verdiep u ook in Het Nieuwe Telen door het bekijken van de weblectures nummer 9, 12 en 14.

Meer nieuws