Begeleiden en monitoren energie-innovaties in de praktijk

Beschrijving

Dit project betreft begeleiding en monitoring op praktijkbedrijven die geïnvesteerd hebben in nieuwe technieken voor energiebesparing en/of toepassing van hernieuwbare energie. Doel is zowel de ondernemer te ondersteunen bij het leren omgaan met de nieuwe technologie (vooral ten aanzien van de teelttechniek) als een objectieve monitoring om verbeteringen en aanpassingen voor vervolg ontwikkelingen te bevorderen en om duidelijke informatie ten behoeve van volgers (collega-telers) te kunnen presenteren.

Naast technische monitoring is er aandacht voor het bepalen van weerbaarheid van gewassen tegen ziekten en plagen en het monitoren van ziektedruk in een gewas. Deze analyses zijn van belang om de relatie tussen het toepassen van maatregelen uit HNT en plantgezondheid en plantweerbaarheid zichtbaar te maken. Onbekendheid met die gevolgen is een belangrijke drempel voor telers om HNT toe te passen in de praktijk.

Jaarlijks worden de te monitoren installaties/bedrijven geselecteerd.

Voor 2018 ligt de focus op:

 • inzet van koeling
 • (hybride) belichting
 • ventilatoren
 • daglichtkas
 • sensornetwerk

Voor 2019 wordt voorzien in het volgen van de innovaties bij:

 • Full LED belichting (tomaten)
 • Daglichtkas (phalaenopsis)
 • Meerdere luchtafvoer/ontvochtigingsinstallaties
 • Gebruik van een uitgebreid sensor-netwerk in de klimaatregeling.
 • Monitoring energiebalans en kwaliteit bij Alstroemeria
 • Monitoring klimaat ongelijkheid op praktijkbedrijf Chrysant

Naast het technisch en plantkundig volgen van de bedrijven, is kennis delen een belangrijk onderdeel van dit project. Er zullen meerdere bijeenkomsten op de bedrijven worden georganiseerd.

 

Resultaten

De verschillende systemen kunnen bijdragen aan de beheersing van het kasklimaat met betrekking tot de temperatuur- en vochtverdeling (gelijkheid) en ontvochtiging. Besparing op energie (warmte) is alleen te bereiken als intensiever wordt geïsoleerd met meer scherminstallaties (tweede beweegbaar doek), de schermen meer uren worden gebruikt en als minder gebruik wordt gemaakt van een minimum buis om gewasverdamping te bevorderen.

Daarom kan de bereikte energiebesparing nooit 1-op-1 worden toegerekend aan de installaties. Dankzij de installaties durven ondernemers wel verder te gaan in het terugdringen van de minimum buis en in het meer sluiten van het energiescherm. De installaties voor ontvochtiging dragen vooral bij aan gelijkheid, doordat minder snel gebruik gemaakt hoeft te worden van schermkieren. Het is al langer bekend dat schermkieren een slechte invloed hebben op de klimaatgelijkheid.

De eindrapporten van 2013/2014 en 2015/2016 zijn beschikbaar.

Projectnummer 14913
Startdatum 01-01-13
Einddatum 31-12-19
Afgerond Nee
Budget €300 - 400 k€ pj
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw
Document

Meer onderzoeken en projecten

Licht in de Winterlichtkas

Lopend

De winterlichtkas is een nieuw kasconcept (combinatie van kasoriëntatie, glasmaat, diffuus glas, scherm-constructie en doeken en een hoog...

Lees meer