Begeleidingscommissie Praktijkonderzoek 'Belichting Komkommer’

Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw voert in opdracht van Kas als Energiebron praktijkonderzoek uit bij twee komkommerbedrijven die verschillende type LED-belichting toepassen. Dit in het kader van het project ‘Begeleiding en monitoring energie-innovaties in de praktijk.

Zo wordt in dit onderzoek naast de productie gekeken naar de lichtverdeling in het gewas, in hoeverre het kunstlicht onderschept wordt door de plant en invloed heeft op de groei, bloei en plantbelasting. Zo wordt een beeld gevormd van de lichtbenutting.

Om dit praktijkonderzoek te begeleiden wordt een groep met komkommertelers gevormd die naast het bediscussiëren van de resultaten ook andere onderwerp rondom licht en belichting bediscussieerd. Afhankelijk van de wensen van de telers gaat dit over het toepassen van bijvoorbeeld verrood belichting en ook kleuren licht, het zo goed mogelijk benutten van natuurlijk licht, watde lichtbehoefte is van het gewas, tussenbelichting vs. topbelichting en effecten op de fotosynthese.

Aansluiten bij BCO
Komkommertelers die zich nog willen aansluiten bij deze leerzame BCO kunnen contact opnemen met netwerkcoördinator Mark Meijers, mobiel 06 128 909 58.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Lees via onderstaande link meer over dit project.

Meer nieuws

Verschillende lichtspectra

In de afgelopen twintig jaar is het areaal en de intensiteit van belichting in de glastuinbouw fors toegenomen, met een sterke stijging van het...

Lees meer