BCO Perfecte Chrysant nieuwsgierig naar komende zomerproef

Het meerjarige onderzoek naar een perfecte chrysant levert een interessant dashboard op aan knoppen. Knoppen waar telers de komende jaren in meer of mindere maten aan kunnen of willen draaien. “Je ziet in het project goed welke knoppen het belangrijkste zijn”, zo benadrukken Martien Vis van Dümmen Orange en Stefan Zwerink van Royal van Zanten, beiden lid van de BCO van het lopende onderzoek bij chrysant.

Beide veredelingsbedrijven hebben gekozen voor actieve deelname aan het project om meer specifieke kennis op te doen over de effecten van LED en verrood licht, ontvochtiging en de invloed ervan op de eigen rassen. Ook krijgen ze op deze manier informatie vanuit telersperspectief. Drie veredelingsbedrijven leveren de verschillende rassen aan en Royal van Zanten zorgt voor de beworteling van de stekken. “Verschillende rassen reageren door de jaren heen bijvoorbeeld ook verschillend op LED-toepassingen. We kunnen de bloemen nu alleen verrood licht geven. Dat levert interessante informatie op over strekking en bladkwaliteit”, geeft Stefan Zwerink aan.
Nee, beide bedrijven veredelen nog niet specifiek op het telen onder LED’s. “Het is mooi om hier op het Improvement Center de rassen onder verschillende omstandigheden te kunnen testen”, vult Martien Vis aan. “Want de toepassing van LED en verrood, wordt nu geïntroduceerd bij de praktijkbedrijven. Dat zag je in het verleden ook met SON-T.”

Uitgebreid dashboard
Waar Royal Van Zanten zelf nog geen mogelijkheden heeft om rassen te testen onder LED-licht, beschikt Dümmen Orange in de Lier en de Kwakel al wel over een locatie met LED’s. Beide bedrijven zien toegevoegde waarde in het gebruiken van de vele mogelijkheden die de onderzoekslocatie in Bleiswijk biedt.
Energieneutraal telen is een belangrijk uitgangspunt in de zoektocht naar de perfecte chrysant. Vis en Zwerink constateren dat in de winter de verdamping goed op gang kwam, maar dat dit wel de nodige energie kost. Dat vereist dat op andere aspecten moet worden bijgestuurd. De hoeveelheid knoppen op het uitgebreide dashboard biedt daar volop mogelijkheid toe. “Je ziet goed welke knoppen belangrijk zijn”, constateert Martien Vis. Stefan Zwerink noemt met name vocht en temperatuur. “Ontvochtiging blijkt belangrijker dan de gerealiseerde tempratuur ’s nachts. Het belang van ontvochtiging is een bevestiging van eerder opgedane kennis over actief vocht afvoeren. Bij de keuze voor LED moeten telers hun ontvochtiging nog beter op orde hebben.”

Nuttige informatie
Beide BCO-leden geven aan dat de effecten van de toevoeging van verrood licht in de huidige teelt (begin mei) gering was, in tegenstelling tot de winterteelt. “De BCO heeft besloten geen telers uit te nodigen aan het einde van deze huidige proef. Telers willen zien en voelen. Er is momenteel echter onvoldoende om waar te nemen, zoals het zich nu laat aanzien. Er is wel extra strekking in de eerste weken onder verrood ‘end of day’. Sowieso worden wel degelijk mooie resultaten geboekt in dit meerjarig onderzoek. Het apart sturen op verrood heeft veel nuttige informatie opgeleverd”, verzekert Stefan Zwerink. Net als Martien Vis is ook hij benieuwd naar hoe de komende zomerproef eruit komt te zien. Uiteraard kijken Dümmen Orange en Royal Van Zanten vooral met interesse naar de prestaties van de ingebrachte commerciële rassen, specifiek ook naar de verschillen met de prestaties daarvan op de praktijkbedrijven.

Dit project is gefinancierd vanuit  het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van  het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland, chrysantentelers, Ludvig Svensson, Signify, Dummen Orange,  Royal van Zanten, Floritec en Koppert biological systems. Uitvoerder: Delphy Improvement Centre, Projectleider: Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Meer nieuws