Academy Tomaat weer van start, inschrijven kan nog

De Academy Tomaat is een aparte cursus binnen Het Nieuwe Telen, speciaal voor tomatentelers en medewerkers op tomatenkwekerijen. Tijdens de cursus wordt de verbinding gelegd tussen de full LED-proef (Merlice) met warmte terugwinning en de praktijkbedrijven van de deelnemers. Woensdag 16 december 2020 start de Academy Tomaat, inschrijven is nog mogelijk.

Het streven van de proef is om fossielvrij te telen door de kas maximaal te isoleren, de warmte van de lampen optimaal te benutten en de latente warmte uit de kaslucht te oogsten door middel van een warmtepomp. De cursus wordt gegeven door Peter Geelen met ondersteuning van Lisanne Schuddebeurs (Delphy) en voorlichter Henk Kalkman.

Spiegelen aan eigen teeltplan
Centraal staan de principes van Plant Empowerment, die de basis vormen voor Het Nieuwe Telen. Tijdens de zes cursusdagen worden alle vragen van de cursisten rondom de actualiteit van de eigen teelt behandeld. Het verloop van de proef en het verloop van de teelten bij de deelnemers wordt gespiegeld aan het eigen teeltplan en de basisprincipes van Plant Empowerment. Het doel van de bijeenkomsten is om de leercurve te versnellen door de beperkende factoren tijdens het seizoen te ontdekken en een teeltmethode te ontwikkelen die meetbaar en herhaalbaar is. Dit leidt automatisch tot meer rendement op het bedrijf, op een duurzame manier.

Coronamaatregelen
Uiteraard wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen. Zo is de groepsgrootte   beperkt tot tien deelnemers. De bijeenkomsten worden wel fysiek gegeven. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

 

Meer nieuws