Positieve start ‘Tomaat Fossielvrij met LED’,voldoende generativiteit behouden nu punt van aandacht

Lisanne Helmus-Schuddebeurs (Delphy)

Acht weken na planten zijn in de week van 16 november bij Delphy Improvement Centre in Bleiswijk de eerste tomaten geoogst in het project ‘Tomaat Fossielvrij met LED’. Afgelopen jaar werd in een teeltsysteem met hybride belichting (totale intensiteit 225 µmol/m2/s) een goede productie gerealiseerd, met een netto warmtegebruik van 3.4 m2/m2. 91% van de warmtevraag werd ingevuld met de warmtepomp, waarvoor 80 kWh/m2 voor benodigd was. Deze winterteelt is de kas uitgerust met 280 µmol/m2/s ‘HortiLED Top Summit’.

Kijk hier voor informatie over het project van vorig jaar. Bij de inrichting van het belichtingssysteem was er vanuit de telers een duidelijke wens om een aandeel witlicht in het spectrum op te nemen om het gewas onder LED belichting beter te kunnen beoordelen. Er is daarom ook 10% witlicht in het spectrum opgenomen.

Ontbreken van stralingswarmte
De kasuitrusting met 100% LED-belichting geeft dit jaar verschillende nieuwe uitdagingen richting de doelstelling om fossielvrij te telen met behoud van productie en kwaliteit. Om de belichting optimaal in te zetten (dus ook niet meer uren dan nodig), is voorafgaand aan de teelt een planning opgesteld waarmee de wekelijkse lichtvraag van het gewas is bepaald. Maar nog niet alles is vooraf te plannen, het ontbreken van stralingswarmte is bijvoorbeeld een wekelijkst punt van aandacht in de begeleidingsgroep. Tot nu toe zijn we nog verwend met veel licht van buiten en lag de bloeisnelheid in de eerste acht weken van de teelt gemiddeld op 1 tros/stengel/week. Nu het buitenlicht verder afneemt, en de belichting komende week naar de maximale belichtingsduur van 18 uur gaat, zullen we gaan telen met een basisetmaal van 19.5°C, met een toename op basis van het buitenlicht.

Aandacht voor warmtebalans
Naast het inpassen van LED’s in het teeltsysteem, vraagt ook de warmtebalans de komende periode steeds meer aandacht. De eerste acht weken van de teelt is het gelukt om warmte, die nodig is voor het verwarmen van de kas, terug te winnen uit de overtollige latente warmte met de actieve ontvochtiging. Het netto gebruik van fossiele energie is tot dusver dus ‘0’. Met het afnemen van het licht en de buitentemperatuur zal de komende periode de warmtevraag van de kas gaan toenemen. De basis om tijdens de teelt de warmtevraag zoveel mogelijk te beperken, blijft het intensief inzetten van de schermen (Luxous 1147 FR in combinatie met Obscura 9950 FR W gedurende de nacht) en het niet inzetten van de minimumbuis. Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor de verticale temperatuurverdeling, vooral in de situatie waarbij de lampen en ontvochtiging actief zijn en de schermen gesloten.

Middagpiek inbrengen
Namens de BCO geeft Vasco Zwinkels van Kwekerij Zwinkels aan dat de proef aantoont dat het met de nieuwe technieken goed mogelijk is om tomaten te telen. “Wel zijn de investeringen – vanwege de huidige opbrengsten – nog wel een stap te ver voor de meeste tomatentelers. Dat voorbehoud moeten we wel maken.”
Kijkend naar het verloop van de proef merkt Zwinkels op dat het gewas vrij zwaar staat. “De bloei is laag. Het gewas moet voldoende generatief blijven om de bevlieging van de hommels op peil te houden. Dat is een speerpunt voor de komende tijd.” Door het gebruik van LED mis je wat activiteit in de middag. “Dat kun je compenseren door warmte in te brengen middels de buizen, maar in dit project zoeken we naar een strategie waarbij warmte niet geforceerd wordt ingezet. Dat is een mooie uitdaging voor de komende zes tot acht weken. Die middagpiek moeten we er wel in brengen. In de proef zullen we hiervoor de schermdoeken gaan benutten, in de praktijk met Son-t doen we dit niet. De vraag is of deze strategie met LED zal leiden tot een voldoende actieve plant?”, aldus Vasco Zwinkels.

Academy
Op 16 December start ook weer een Academy traject. In dit traject wordt dieper ingegaan op de bevindingen van deze proef gecombineerd met de principes van het nieuwe telen en de eigen situatie. Deze Academy wordt gegeven door peter Geelen, Henk Kalkman en Lisanne Helmus. Kijk op de website om je op te geven of voor meer informatie.

Dit project wordt gefinancierd door Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma  vanuit het ministerie LNV en Glastuinbouw Nederland. Daarnaast leveren Saint-Gobain Cultilene, Ludvig Svensson, Hortilux Schréder, 2grow, De Ruiter, Van Dijk Heating en Wireless Value een bijdrage. Het project wordt uitgevoerd door Delphy Improvement Centre, Groen Agro Control en WUR Glastuinbouw.

Meer nieuws

EnergiekEvent op 2 juli

Kas als Energiebron organiseert op dinsdagmiddag 2 juli weer het EnergiekEvent 2024. Dit evenement is de ideale gelegenheid om kennis op te doen van…

Lees meer