Puntjes op de i voor de DaglichtKas bij Ter Laak Orchids

Alexander Boedijn (Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw)

Na de eerste testen in de zomer van 2018, is de DaglichtKas bij Ter Laak Orchids (5 ha) in februari begonnen aan de oogst van duurzame warmte voor 2019. De warmte-oogst wordt gerealiseerd met zonnecollectoren die bovenin de DaglichtKas hangen.

Deze collectorbuizen doorlopen voor alle dagen van februari t/m oktober een speciaal voor die dag opgesteld baantje om het zonlicht op te vangen dat door Fresnel lenzen in het dek naar een focus-lijn wordt gebundeld (zie video van Hans van Tilborgh, Technokas Ingenieursbureau B.V). Zo wordt zonne-energie gebruikt om het water dat door de collectorbuizen stroomt op te warmen. Vervolgens wordt het warme water opgeslagen en ingezet als duurzame warmtebron. De kas is ontwikkeld en gebouwd door Technokas en de berekeningen voor de besturing van de collector zijn uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR).

19 m3 aardgas aan warmte geoogst
Deze innovatieve kas wordt ook door WUR gemonitord, wat betekent dat de prestaties precies in beeld worden gebracht. Dit geeft informatie waarmee de implementatie verder kan worden geoptimaliseerd. Zo bleek uit de verzamelde data dat de energie-oogst verder verbeterd kon worden door de pompregeling en mengklepbesturing bij te stellen. Als we de huidige prestatie doortrekken naar het eind van het jaar is de verwachting dat er zo’n 19 m³ aardgas equivalenten per m² per jaar aan duurzame warmte geoogst wordt.
Bezien vanuit de teelt biedt de installatie wat ervan verwacht werd. De zekerheid van de onderschepping van het directe licht maakt dat de teler een hogere lichtsom over het etmaal kan aanhouden en daarmee een versnelling in de teelt.

Andere gewassen
De DaglichtKas zal in 2019 gevolgd blijven worden als onderdeel van het monitoringsprogramma van het Innovatie- en actieprogramma Kas als Energiebron van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland. De resultaten worden aan het eind van het traject gedeeld middels een rapport. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de potentie van het DaglichtKas-concept voor andere gewassen dan orchideeën.

Lees meer over dit onderzoek via onderstaande link.

Meer nieuws zonne-energie